Rejestracja

W celu rejestracji w systemie PROMY24.COM, uzupełnij wymagane pola.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie posiadasz numeru NIP, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta (szczegóły w zakładce Kontakt).

Oświadczam, że rejestrowany podmiot jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. [Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm. dalej „ustawa o podatku od towarów i usług”] zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia PPT PKS Gdańsk-Oliwa S.A. o zmianie swoich danych opisanych w punktach wyżej, nie później niż przed złożeniem kolejnego zamówienia.
Rozwiń