Tallink Grupp - Promy do Estonii

Transport morski pojazdów dostawczych, ciężarowych oraz towarów w formie dużych ładunków to podstawa płynnego funkcjonowania gospodarki krajów nadbałtyckich, a w większej skali – także światowego handlu. By uczynić to zadanie jak najbardziej efektywnym, Tallink Grupp kieruje swoją ofertę do przedsię

Tallink Grupp - Promy do Estonii

Armator Tallink – potentat Morza Bałtyckiego

Przewozy pasażerskie na promach Tallink Grupp zdążyły już zapracować na swoją zasłużoną sławę wśród zadowolonych klientów indywidualnych. Jednak armator ten cieszy się równie wielką popularnością wśród przedsiębiorstw poszukujących rzetelnych, sprawdzonych przewozów samochodów dostawczych oraz ciężarowych. Prom Tallin Helsinki należy do doskonale utrzymanej floty 14 promów Tallink Grupp, ale ta imponująca liczba stanowi dopiero początek ambitnych planów na przyszłość armatora.

Nowatorskie rozwiązania w zakresie organizacji przestrzeni pokładowych, jak również niezawodny sposób zabezpieczania ładunku oraz pojazdów dostawczych czynią z Tallink Group niekwestionowanego lidera transportu towarowego na całym Morzu Bałtyckim. Kierowcy pojazdów ciężarowych, którzy mieli okazję do współpracy z tym armatorem, podkreślają korzyści, jakie płyną z dużej częstotliwości rejsów oraz ich zwyczajowej terminowości.

Tallink: Flota

Flota Tallink Grupp liczy obecnie czternaście jednostek, w tym 9 promów pasażerskich, 3 szybkie
statki pasażersko-towarowe oraz 2 przystosowane do przewozów cargo.  W wyniku ostatnich inwestycji operatora na rzecz odnowienia floty zwiększyły się standardy przepraw promowych na Bałtyku,poczynając od powiększenia możliwości zakwaterowania na statkach, aż po rozbudowanie stref usługowo-handlowych na promach pasażerskich oraz wykorzystanie technologii sprzyjających ochronie środowiska.

Do Tallink Grupp należą trzy statki pasażersko – towarowe (ro-pax) oraz dwa promy cargo.

Tallink: Trasy kursowania promów

Armator organizuje międzynarodowe rejsy pomiędzy kilkoma nadbałtyckimi krajami. Z Estonii trasy promów wiodą do Finlandii i Szwecji. Prom do Finlandii z portu Muuga do Helsinek odpływa dwa razy w ciągu dnia  - w godzinach porannych i popołudniowych. Poranny prom kursuje od poniedziałku do piątku, a prom popołudniowy również w niedziele. Z Estonii do Finlandii dostać można się również z Tallina, skąd prom do stolicy Finlandii od rana, do późnego wieczora odpływa co około dwie godziny. Do Szwecji promy odpływają z Tallina (do Sztokholmu) codziennie o godzinie 18:00, po drodze zatrzymując się w Mariehamn na Wyspach Alandzkich. Bezpośredni prom do Szwecji możliwy jest z portu Paldiski, skąd dopłynąć można do Kapellskär.

Z Łotwy promy armatora odpływają wyłącznie do Szwecji. Z Rygi do Sztokholmu promy odpływają codziennie o 17:00. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Finlandii, z której dostać można się zarówno do Szwecji, jak i Estonii. Promy z Helsinek do Tallina odpływają codziennie od rana do późnego wieczora, co około dwie godziny. Promy do Muugi odpływają o 13:00 i 23:30 (odpowiednio: od poniedziałku do piątku, oraz również w niedziele). Promy do Szwecji odpływają zarówno z Helsinek, jak i Turku. Z Helsinek do Sztokholmu kursują promy przez Mariehamn raz dziennie, o godzinie 17:00. 

Podsumowując w ofercie grupy Tallink znajdziemy kierunki: 

HELSINKI-TALLINN

VUOSAARI-MUUGA (CARGO)

HELSINKI-STOCKHOLM

TURKU-STOCKHOLM

STOCKHOLM-RYGA

STOCKHOLM-TALLINN

KAPELLSKÄR-PALDISKI (CARGO)

Aby sprawdzić godziny odpłynięcia i ceny promów w ofercie Tallink Grupp, a także dokonać rezerwacji dla swojego pojazdu ciężarowego lub dostawczego przejdź na naszą stronę główną TUTAJ i w polu wyszukiwarki Twoja przeprawa cargo” wybierz jedną z tras podanych powyżej.

Po wypełnieniu długości pojazdu i ilości przebywających w nim osób, wciśnij klawisz „Szukaj”. Na pojawiającej się stronie zobaczysz w prawym rogu Cenę, czyli dokładnie tyle, ile będzie Cię kosztował przejazd promem (nie zapomnij o doliczeniu VAT, jeżeli jest to konieczne). Następnie podążaj za dalszymi wskazówkami, aby dokonać rezerwacji i otrzymać numer biletu.

zarezerwuj.png

Tallink: Przebieg odprawy samochodów ciężarowych

By wziąć udział w odprawie samochodów ciężarowych i dostawczych na promach armatora Tallink Sillija, kierowcy zobowiązani są do przestrzegania szczegółowych zasad dotyczących przebiegu odprawy oraz jej czasu trwania. Koniec odprawy dla pojazdów bez kierowcy wynosi  przynajmniej 1,5 godziny przed wyznaczonym czasem odpłynięcia promu.

W przypadku ciężarówek, które kierowcy samodzielnie dowiozą na prom, czas ten wynosi 1 godzinę przed planowanym odpłynięciem promu. Bardzo istotne jest, by kierowcy oraz firmy dostawcze kierowały się wspomnianymi warunkami odprawy, gdyż prócz pojazdów, których miejsce na promie zostało wystarczająco wcześnie zarezerwowane, prom Tallin Helsinki i inne promy armatora korzystają również z listy rezerwowej pojazdów. Jeżeli kierowca ciężarówki nie zgłosi się do odprawy o wyznaczonej godzinie, jego rezerwacja na promie może zostać przekazana kolejnemu pojazdowi z listy rezerwowej.

Przewóz pojazdów ciężarowych promem – co jeszcze warto wiedzieć?

Armator Tallink Grupp oferuje przedsiębiorstwom możliwość przewozu wielu różnych typów pojazdów ciężarowych i dostawczych. Są wśród nich zarówno typowe ciężarówki, jak i przyczepy, kontenery, nowe samochody oraz przyczepy do ich przewozu, a także maszyny i sprzęt ciężki.

Tallink: Zasady bezpieczeństwa w porcie

Zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS), wprowadzonym w 2004 przez Międzynarodową Organizację Morską, podczas pobytu w porcie konieczne jest podporządkowanie się szeregowi odgórnie ustalonych reguł. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów, ładunku i załogi, a także ochronę mienia portowego i prywatnego.

Kodeks ten wyznacza zarówno ogólne zasady zachowania się w porcie przez kierowców, jak i sposoby postępowania z różnymi typami ładunku. Stanowi on, iż na ogrodzonym terenie przystani zabronione jest spędzanie nocy (np. w kabinie pojazdu), a także wstęp niepoprzedzony wcześniejszą rezerwacją. Istotna jest tu także kwestia materiałów niebezpiecznych – ich szczegółowa lista musi zostać przedstawiona przy okazji rezerwacji.

Wjazd pojazdów ciężarowych do portu oraz dostawa towarów, co do której nie nastąpiła wcześniejsza rezerwacja, według reguł Kodeksu jest ściśle zabroniona. Co więcej, w obrębie każdego ładunku w każdej chwili może zostać przeprowadzona niezapowiedziana kontrola towarów, co pomaga w zapobieganiu praktykom przemytniczym. ISPS wyznacza także trzy stopnie bezpieczeństwa, których interpretacja należy do służb mundurowych każdego z krajów, do których zawijają promy

Tallink: Przewóz towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne to określenie obejmujące wiele różnych kategorii materiałów, które mają potencjał, by stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego (zarówno na morzu, jak i na lądzie). Zaliczamy tu także towary, które mogą wpłynąć negatywnie na maszyny, statki i inne mienie armatora, jak również port i jego okolice.

Ich transport regulowany jest konkretnymi rozporządzeniami prawa międzynarodowego i morskiego, za nieprzestrzeganie których grożą niezwykle surowe kary. Zgodnie z nimi wyróżnia się powszechnie 9 klas towarów niebezpiecznych, uszeregowanych w kolejności od najbardziej ryzykownych w transporcie. Spedytorzy, którzy zawodowo zajmują się rezerwacją przepraw promowych, powinni wiedzieć, iż zasady panujące w porcie Tallin nie pozwalają na transport materiałów zaliczonych do klasy 1.

Pojazdy, w których obrębie znajdują się pojemniki z towarami niebezpiecznymi, przyjeżdżają do portu o wyznaczonej na odprawę godzinie, a następnie od razu kierowane są na swoje miejsce na promie. Nie mogą one w żadnym wypadku pozostawać w obrębie parkingu portowego. Kierowcy oraz dostawcy mają obowiązek dostarczyć obsłudze portu detaliczną dokumentację dotyczącą towarów niebezpiecznych, które przewożą.

Tallink: Odpowiedzialność przewoźnika za straty materialne i opóźnienia

Armator, w którego gestii pozostaje prom Tallin Helsinki i inne promy wspomnianej floty, dokłada wszelkich starań, by rejsy odbywały się zgodnie z wcześniej wyznaczonym planem, dostępnym zawsze na stronie internetowej Tallink Silja. Jednak jeżeli z winy przewoźnika zaszłaby sytuacja, w której planowane rejsy zostaną wyraźnie opóźnione, ponosi on odpowiedzialność wobec przedsiębiorców z nim współpracujących, zgodnie ze szczegółową umową, z której tekstem można zapoznać się na ww. stronie.

Za niewypełnienie kontraktu ze strony przewoźnika uznaje się także okoliczności, w których powierzone mu pojazdy ciężarowe, dostawcze lub towary uległyby uszkodzeniu wynikającemu z zaniedbania z jego strony. Wówczas przewoźnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat materialnych, do jakich doszło w związku z wykonywaną przez niego usługą, a także kosztów dodatkowych, które powstają dla przedsiębiorcy w sytuacji, gdy nie jest w stanie dostarczyć towarów na czas. Przewoźnik przy tym zostanie zwolniony z opisanej powyżej odpowiedzialności, jeśli uszkodzenie towarów nastąpiło w wyniku błędów lub niedopatrzeń ze strony przedsiębiorców i kierowców.

Udostępnij