Prom Dunkierka Dover: Sytuacja w porcie (zakłócenia; anulacje; strajki) [AKTUALIZACJA 13:40]

Płyniesz do Anglii? Sprawdź aktualną sytuację w porcie Dover i Dunkierce.


AKTUALIZACJA 30/11 13:40

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez obydwa porty.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 16:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się według harmonogramu.


AKTUALIZACJA 30/11 9:05

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez obydwa porty.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 12:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się według harmonogramu.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 29/11 13:00

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez obydwa porty.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 14:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się według harmonogramu.


AKTUALIZACJA 29/11 09:00

Cześć,

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez port w Dunkierce, w Dover - ruch wzmożony, używana jest strefa buforowa.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 12:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się według harmonogramu.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 28/11 13:05

Ruch ciężarowy w Dunkierce jest płynny. Ruch w Dover jest wzmożony ze strefą buforową w użyciu.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 14:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się zgodnie z rozkładem.


AKTUALIZACJA 28/11 09:05

Cześć,

Ruch ciężarowy w Dunkierce jest płynny. Ruch w Dover jest wzmożony ze strefą buforową w użyciu.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 10:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się zgodnie z rozkładem.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 27/11 13:20

Ruch pozostaje w obu portach płynny.

Dunkierka -
 pojazdy są aktualnie odprawiane na odejście o godz. 14:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Promy z Dunkierki do Dover i v.v. wypływają o czasie.


AKTUALIZACJA 27/11 09:40

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka - pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 12:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Promy odchodzą z obu portów bez zakłóceń.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 24/11 13:05

Ruch ciężarowy w Dunkierce jest płynny. Ruch w Dover jest wzmożony z strefą buforową w użyciu. Droga A20 prowadząca do portu w Dover jest zamknięta.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 16:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 12:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się z 60-minutowymi opóźnieniami.


AKTUALIZACJA 24/11 9:05

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy w Dunkierce i Dover jest płynny.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 10:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się według harmonogramu.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 23/11 14:15

Ruch ciężarowy w Dunkierce jest wzmożony z 10-minutowymi kolejkami do kontroli granicznej. Ruch w Dover jest wzmożony, ale nadal płynny.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 16:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się według harmonogramu.


AKTUALIZACJA 23/11 9:50

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy w Dunkierce i Dover jest płynny.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 12:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się według harmonogramu.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 22/11 13:40

Ruch ciężarowy w Dunkierce jest płynny. Ruch w Dover jest wzmożony, ale płynny.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 16:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się według harmonogramu.


AKTUALIZACJA 22/11 10:00

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy w Dunkierce jest płynny. Ruch w Dover jest wzmożony, ale nadal płynny.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 12:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się według harmonogramu.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 21/11 9:50

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy w Dunkierce i Dover jest płynny.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 12:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się według harmonogramu.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 20/11 14:40

Ruch ciężarowy w Dunkierce jest płynny. Ruch w Dover jest stały.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 16:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się według harmonogramu.


AKTUALIZACJA 20/11 9:45

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy w Dunkierce i Dover jest płynny.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 12:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się według harmonogramu.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 17/11 13:25

Ruch ciężarowy w Dunkierce jest płynny. W Dover ruch jest wzmożony, nadal uruchomiona jest strefa buforowa.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 14:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się według harmonogramu.


AKTUALIZACJA 17/11 09:50

Cześć,

Ruch ciężarowy w Dunkierce jest płynny. Ruch w Dover jest wzmożony ze strefą buforową w użyciu.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 12:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się zgodnie z rozkładem.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 16/11 13:35

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez port w Dunkierce. Ruch w Dover jest wzmożony, ale na ten moment także wpływa bez zakłóceń do portu.

Dunkierka -
 pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 16:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają bez opóźnień.


AKTUALIZACJA 16/11 10:20

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy w Dunkierce i Dover jest płynny.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 12:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Promy odchodzą z obu portów bez zakłóceń.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 15/11 13:30

Ruch ciężarowy w Dunkierce i Dover jest płynny.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 16:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Promy odchodzą z obu portów bez zakłóceń.


AKTUALIZACJA 15/11 10:05

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy w Dunkierce i Dover jest płynny.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 12:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Promy odchodzą z obu portów bez zakłóceń.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 14/11 13:10

Ruch ciężarowy w Dunkierce jest płynny. W Dover ruch jest wzmożony, nadal uruchomiona jest strefa buforowa.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 14:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Promy odchodzą z obu portów bez zakłóceń.


AKTUALIZACJA 14/11 09:05

Cześć,


Ruch ciężarowy w Dunkierce jest płynny. Ruch w Dover jest wzmożony ze strefą buforową w użyciu.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 10:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Promy z Dunkierki do Dover i v.v. wypływają o czasie.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 13/11 14:00

Ruch ciężarowy w Dunkierce i Dover jest płynny. 

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 16:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się z 45-minutowym opóźnieniem, ze względu na trudne warunki pogodowe.


AKTUALIZACJA 13/11 09:35

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy w Dunkierce i Dover jest płynny. 

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 12:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się według harmonogramu.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 10/11 13:50

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka - pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 16:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się zgodnie z rozkładem.


AKTUALIZACJA 10/11 10:10

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka - pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 12:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się zgodnie z rozkładem.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 09/11 13:25

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez port w Dover. Ruch w Dunkierce jest wzmożony, występują 40-minutowe kolejki do kontroli granicznej.

Dunkierka -
 pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 16:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się z 40 minutowym opoźnieniem.


AKTUALIZACJA 09/11 10:20

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka -
 pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 12:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się zgodnie z rozkładem.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 08/11 13:30

Ruch ciężarowy w Dunkierce jest wzmożony, występują 45-minutowe kolejki. W Dover ruch również jest wzmożony, uruchomiono strefę buforową.

Dunkierka -
 pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 14:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Ze względu na silne wiatry w Dover, promy odchodzą z obydwu portów z opóźnieniem.


AKTUALIZACJA 08/11 10:00

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka -
 pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 12:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się zgodnie z rozkładem.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 07/11 13:00

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka -
 pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 16:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się zgodnie z rozkładem.


AKTUALIZACJA 07/11 10:15

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka -
 pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 12:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się zgodnie z rozkładem.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 06/11 14:35

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka -
 pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 16:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 16:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się zgodnie z rozkładem.


AKTUALIZACJA 06/11 10:20

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka -
 pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 12:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się zgodnie z rozkładem.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 03/11 13:00

Ruch ciężarowy w Dunkierce jest płynny. W Dover pozostają w użyciu strefa buforowa oraz Dover TAP, choć na samym check-in DFDS ruch jest płynny.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 14:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się z opóźnieniem do 60 minut.


AKTUALIZACJA 03/11 10:15

Cześć,

Warunki pogodowe na kanale La Manche poprawiły się i przywrócona została regularna żegluga promowa.


Promy z Dunkierki do Dover i v.v. pływają z opóźnieniem sięgającym 60 minut.

Dunkierka - ruch ciężarowy w porcie jest płynny, pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 12:00.
Dover - bardzo duży ruch, uruchomiona jest strefa buforowa oraz procedura Dover TAP (nie wiesz, co to jest - sprawdź tutaj), bilety są wydawane na odejście o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 02/11 13:15

Port w Dover jest obecnie otwarty dla statków, aczkolwiek dostępność miejsc do cumowania jest ograniczona, a ruch jednostek jest bardzo powolny z uwagi na konieczność pomocy holownika. We wszystkich portach wiatr pozostaje silny.

Prom Dover Seaways płynie do Dover, aby wejść do portu, gdy zwolni się miejsce do cumowania.

Z kolei znajdujący się w Dunkierce prom Dunkerque Seaways przygotowuje się do załadunku i wypłynięcia za około 3 godziny, w zależności od pogody.


AKTUALIZACJA 02/11 10:30

Port w Dover pozostaje zamknięty dla żeglugi od ok. godz. 09:00 z uwagi na orkan Ciaran, w związku z czym nie ma obecnie możliwości wykonywania rejsów na kanale La Manche.


AKTUALIZACJA 02/11 08:10

Cześć,


Z powodu orkanu Ciaran wszystkie rejsy pomiędzy Dunkierką i Calais a Dover są obecnie zawieszone; Dover: bardzo duży ruch, używany jest system Dover TAP, wszystkie pasy ruchu DFDS w porcie są pełne i nie są w stanie przyjąć więcej pojazdów. Dunkierka: ruch ciężarowy do portu jest płynny.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 01/11 20:55

Otrzymaliśmy informację, że z uwagi na zbliżający się potężny sztrom Ciaran i związane z tym ekstremalne warunki pogodowe, DFDS odwołuje wszystkie rejsy pomiędzy Francją a Dover od dzisiejszego (01/11) odejścia o godz. 23:59 aż do przeprawy w piątek 3 listopada o godz. 02:00.

Pozostali operatorzy obsługujący połączenia na kanale La Manche nie wystosowali na ten moment żadnych komunikatów na temat żeglugi w dniu jutrzejszym.

 


AKTUALIZACJA 31/10 13:40

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez port w Dover. W Dunkierce występują 20-minutowe kolejki.

Dunkierka -
 pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 16:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się zgodnie z rozkładem.


AKTUALIZACJA 31/10 10:15

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka -
 pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 12:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się zgodnie z rozkładem.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 30/10 13:40

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka -
 pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 16:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się zgodnie z rozkładem.


AKTUALIZACJA 30/10 09:10

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka -
 pojazdy są aktualnie odprawiane na przeprawę o godz. 10:00.
Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Przeprawy odbywają się zgodnie z rozkładem.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 27/10 13:30

Ruch ciężarowy w Dunkierce jest płynny. Ruch w Dover jest wzmożony z strefą buforową w użyciu.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 16:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się bez opoźnień.


AKTUALIZACJA 27/10 9:30

Dzień dobry!

Ruch ciężarowy w Dunkierce i Dover jest płynny.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 12:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się bez opoźnień.

Szerokości!


Udostępnij