Prom Dunkierka Dover: Sytuacja w porcie (zakłócenia; anulacje; strajki) [AKTUALIZACJA 13:40]

Płyniesz do Anglii? Sprawdź aktualną sytuację w porcie Dover i Dunkierce.

Od 1 listopada 2021 kierowcy frachtowi nie muszą już rejestrować się przed przybyciem do Wielkiej Brytanii (więcej informacji).


AKTUALIZACJA 03/10 13:40

W dalszym ciągu ruch przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 16:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Wszystkie wypłynięcia odbywają się bez opóźnień.


AKTUALIZACJA 03/10 10:00

Cześć,

Ruch ciężarowy do check-in jest w obu portach płynny.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na odpłynięcie o godz. 12:00, Dover - bilety są wydawane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Promy pływają bez zakłóceń.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 30/09 13:00

Nadal ruch ciężarowy do obu portów jest płynny.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 14:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Promy z obu portów odchodzą planowo.


AKTUALIZACJA 30/09 10:00

Cześć,

Płynny ruch do check-in w obu portach.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na rejs o godz. 12:00, Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Promy pływają zgodnie z harmonogramem.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 29/09 13:30

Ruch ciężarowy do check-in jest w obu portach płynny.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na odpłynięcie o godz. 14:00, Dover - bilety są wydawane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Odejścia promów z obu portów odbywają się o czasie.


AKTUALIZACJA 29/09 09:45

Cześć,

Dunkierka płynny ruch do check-in, pojazdy są odprawiane na przeprawę o godz. 12:00.

Dover -  ruch w porcie jest duży, używana jest strefa buforowa; bilety są wydawane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Odpłynięcia odbywają się zgodnie z rozkładem.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 28/09 14:35

Dunkierka - wzmożony ruch, czas oczekiwania przed check-in to ok. 15 min.pojazdy są odprawiane na przeprawę o godz. 16:00.

Dover -  ruch w porcie jest płynny, nie jest używana strefa buforowa; bilety są wydawane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Wszystkie wypłynięcia odbywają się bez opóźnień.


AKTUALIZACJA 28/09 10:05

Cześć,

Płynny ruch do check-in w obu portach.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na rejs o godz. 12:00, Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Promy pływają bez zakłóceń.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 27/09 13:25

W dalszym ciągu ruch przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 14:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Promy z obu portów odchodzą planowo.


AKTUALIZACJA 27/09 09:40

Cześć,

Ruch ciężarowy do check-in jest w obu portach płynny.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na odpłynięcie o godz. 12:00, Dover - bilety są wydawane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Promy z Dunkierki do Dover i v.v. pływają zgodnie z harmonogramem.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 26/09 13:15

Nadal ruch ciężarowy do obu portów jest płynny.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 14:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Odejścia promów z obu portów odbywają się o czasie.


AKTUALIZACJA 26/09 09:30

Cześć,

Płynny ruch do check-in w obu portach.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na rejs o godz. 10:00, Dover - bilety są wydawane na odejście o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się zgodnie z rozkładem.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 23/09 14:10

Dunkierka - płynny ruch do check-in, pojazdy są odprawiane na przeprawę o godz. 16:00.

Dover -  ruch w porcie jest płynny, nie jest używana strefa buforowa; bilety są wydawane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Wszystkie wypłynięcia odbywają się bez opóźnień.


AKTUALIZACJA 23/09 09:50

Cześć,

Dunkierka - płynny ruch do check-in, pojazdy są odprawiane na przeprawę o godz. 12:00.

Dover -  ruch w porcie jest duży, używana jest strefa buforowa; bilety są wydawane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się bez opóźnień.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 22/09 13:15

Dunkierka - płynny ruch do check-in, bilety są wydawane na przeprawę o godz. 14:00.

Dover -  duży ruch w porcie, używana jest strefa buforowa; bilety są wydawane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się z opóźnieniem sięgającym 20 minut.


AKTUALIZACJA 22/09 09:20

Cześć,

Dunkierka - płynny ruch do check-in, bilety są wydawane na przeprawę o godz. 12:00 (bez opóźnień).

Dover - ruch ciężarowy przechodzący przez port jest wzmożony, używana jest strefa buforowa; bilety są wydawane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego (wypłynięcie opóźnione o ok. 30 min.) .

Szerokości!


AKTUALIZACJA 21/09 13:20

Dunkierka - płynny ruch do check-in, bilety są wydawane na przeprawę o godz. 16:00.

Dover - wzmożony ruch ciężarowy, używana jest strefa buforowa; bilety są wydawane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Odejścia promów odbywają się bez opóźnień.


AKTUALIZACJA 21/09 09:40

Cześć,

Dunkierka - ruch przechodzi płynnie do portu, bilety są obecnie wydawane na wypłynięcie o godz. 12:00.

Dover - duży ruch, używana jest strefa buforowa; pojazdy są odprawiane na odpłynięcie o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Promy pływają bez zakłóceń.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 20/09 14:30

W dalszym ciągu ruch przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 16:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Promy z Dunkierki do Dover i v.v. odchodzą planowo.


AKTUALIZACJA 20/09 09:40

Cześć,

Ruch ciężarowy do check-in jest w obu portach płynny.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na odpłynięcie o godz. 12:00, Dover - bilety są wydawane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 19/09 13:55

Cześć,

Dunkierka - płynny ruch do check-in, bilety są wydawane na przeprawę o godz. 16:00.

Dover - ruch ciężarowy przechodzący przez port jest wzmożony, ale płynny; bilety są wydawane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego (wypłynięcie opóźnione o ok. 30 min.) .

Odejścia promów z obu portów odbywają się o czasie.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 16/09 13:50

Dunkierka - ruch ciężarowy przechodzi płynnie przez port, bilety są wydawane na przeprawę o godz. 16:00.

Dover - wzmożony, ale w tym momencie płynny ruch do check-in; bilety są wydawane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się zgodnie z rozkładem.


AKTUALIZACJA 16/09 09:30

Cześć,

Płynny ruch do check-in w obu portach.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na rejs o godz. 10:00, Dover - bilety są wydawane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Odejścia promów odbywają się bez opóźnień.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 15/09 13:20

Nadal ruch ciężarowy do obu portów jest płynny.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 14:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Promy pływają bez zakłóceń.


AKTUALIZACJA 15/09 10:05

Cześć,

Ruch ciężarowy do check-in jest w obu portach płynny.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na odpłynięcie o godz. 12:00, Dover - bilety są wydawane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Promy z obu portów odchodzą planowo.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 14/09 14:30

W dalszym ciągu ruch przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 16:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.


AKTUALIZACJA 14/09 10:30

Cześć,

Płynny ruch do check-in w obu portach.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na rejs o godz. 12:00, Dover - bilety są wydawane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Odejścia promów z obu portów odbywają się o czasie.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 13/09 12:45

Ruch ciężarowy do check-in jest w obu portach płynny.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na odpłynięcie o godz. 14:00, Dover - bilety są wydawane na rejs o godz. 12:00 czasu lokalnego.

Promy z Dunkierki do Dover i v.v. odchodzą zgodnie z rozkładem.


AKTUALIZACJA 13/09 09:40

Cześć,

Dunkierka - płynny ruch do check-in, bilety są wydawane na przeprawę o godz. 12:00.

Dover - wzmożony ruch z użyciem strefy buforowej; bilety są wydawane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Odejścia promów odbywają się bez opóźnień.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 12/09 12:16

Cześć,

Płynny ruch do check-in w obu portach.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na rejs o godz. 14:00, Dover - bilety są wydawane na rejs o godz. 12:00 czasu lokalnego.

Promy pływają bez zakłóceń.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 12/09 09:40

Cześć,

Ruch ciężarowy do check-in jest w obu portach płynny.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na odpłynięcie o godz. 12:00, Dover - bilety są wydawane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Promy z obu portów odchodzą planowo.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 09/09 13:35

Cześć,

Płynny ruch do check-in w obu portach.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na odpłynięcie o godz. 16:00, Dover - bilety są wydawane na rejs o godz. 14:00.

Promy odchodzą z obu portów bez zakłóceń.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 08/09 13:35

Cześć,

Ruch ciężarowy do check-in jest w obu portach płynny.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na odpłynięcie o godz. 16:00, Dover - bilety są wydawane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Wypłynięcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 07/09 13:40

Nadal ruch ciężarowy do obu portów jest płynny.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 16:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Odejścia promów z obu portów odbywają się o czasie.


AKTUALIZACJA 07/09 09:05

Cześć,

Płynny ruch do check-in w obu portach.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na odpłynięcie o godz. 12:00, Dover - bilety są wydawane na rejs o godz. 10:00.

Wypłynięcia odbywają się zgodnie z rozkładem.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 06/09 13:40

Dunkierka - ruch przechodzi płynnie do portu, bilety są obecnie wydawane na wypłynięcie o godz. 16:00.

Dover - duży ruch, używana jest strefa buforowa; pojazdy są odprawiane na odpłynięcie o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Promy z Dunkierki do Dover i v.v. odchodzą planowo.


AKTUALIZACJA 06/09 09:40

Cześć,

Ruch ciężarowy do check-in jest w obu portach płynny.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na odpłynięcie o godz. 10:00, Dover - bilety są wydawane na rejs o godz. 10:00 czasu lokalnego.

Odejścia promów odbywają się bez opóźnień.

Szerokości!


AKTUALIZACJA 05/09 13:10

W dalszym ciągu ruch przechodzi płynnie przez oba porty.

Dunkierka - bilety są wydawane na przeprawę o godz. 14:00; Dover - pojazdy są odprawiane na rejs o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Promy odchodzą z obu portów bez zakłóceń.


AKTUALIZACJA 05/09 09:20

Cześć,

Płynny ruch do check-in w obu portach.

Dunkierka -  
pojazdy są aktualnie odprawiane na odpłynięcie o godz. 10:00, Dover - bilety są wydawane na rejs o godz. 10:00.

Wypłynięcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Szerokości!

 

Udostępnij