Pauza promowa

Zobacz, jak wygląda odpoczynek kierowcy na promie lub w pociągu i sprawdź, o czym musisz pamiętać.

Pauza promowa

Przeprawa promowa lub przejazd pociągiem cargo jest doskonałą okazją na odpoczynek dzienny dla kierowcy pojazdu ciężarowego. Kierowca musi natomiast pamiętać o kilku sprawach, aby czas spędzony na promie faktycznie liczył się jako wypoczynek.

Odebranie odpoczynku na promie

Odpoczynek dzienny regularny trwa co najmniej 11 godzin. Może być on odebrany w dwóch częściach, jedna po 3 godziny i druga po 9 godzin.

Należy pamiętać, że głównym warunkiem odbioru odpoczynku dziennego regularnego na promie jest to, że suma:

  • czasu odpoczynku przed wjazdem,
  • czasu spędzonego na promie,
  • odpoczynku po zjeździe,

musi się zmieścić w okresie 24 godzin od momentu rozpoczęcia pracy.

W związku z tym ważne jest dokładne obliczenie czasu od rozpoczęcia pracy do przybycia do portu. Czas ten nie powinien przekraczać 12 godzin, aby było można wykonać 11-godzinny odpoczynek. Podczas odpoczynku kierowca musi mieć do dyspozycji kabinę na promie, koję lub kuszetkę. W przypadku ich braku, czas ten jest traktowany jako okres gotowości.

 odpoczynek_dzienny_regularny.png 

Odpoczynek może być przerwany dwa razy, ale łącznie nie więcej niż godzinę. Można przerwać jedną 3-godzinną część odpoczynku lub drugą 9-godzinną, ale nie obie jednocześnie.

  przerwanie_odpoczynku_na_promie.png  

Od 2020 roku możliwe jest odebranie odpoczynku tygodniowego regularnego lub skróconego na promie lub kolei. Pamiętaj, że warunkiem odebrania odpoczynku regularnego trwającego 45 godzin muszą być spełnione warunki:

  • podróż kierowcy na promie lub kolei musi trwać minimum 8 godzin,
  • kuszetka musi być dostępna dla kierowcy.

Wjazd i zjazd z promu

Wjazd i zjazd z promu jest rejestrowany na tachografie jako jedna operacja. Krótkie postoje pomiędzy jazdą powinno się zaznaczać jako „inna praca”. Zdecydowanie zakazane jest oznaczanie krótkich przerw jako „pauza”.

Wjeżdżając na prom kierowca ma obowiązek wprowadzić kraj zakończenia. Po dotarciu do portu docelowego i zakończonym pełnym dziennym odpoczynku kierowca wskazuje kraj rozpoczęcia.

Skrócony odpoczynek na promie

Jeżeli nie chcemy odebrać regularnego odpoczynku w całości, możemy go podzielić zgodnie z zasadą 3+9. Liczba przerw dotyczy całego okresu odpoczynku, a jego dwóch części. Oznacza to, że operacją wjazdu i zjazdu można przerwać pierwszą, trzygodzinną część lub drugą, dziewięciogodzinną, ale nigdy obie na raz.

Istnieje jeszcze jedna możliwość odebrania skróconego odpoczynku na promie, który trwa 9 godzin i jest to możliwe jedynie wtedy, kiedy prom płynie dłużej niż 9 godzin.

9 godzin spędzone na promie w ramach odpoczynku skróconego musi mieścić się w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia pracy, a odpoczynek nie może być przerwany wjazdem i zjazdem na prom.

   wykorzystanie_skroconego_odpoczynku_na_promie.png   

Odpoczynek podwójnej obsady na promie

Różnica między odpoczynkiem na promie w przypadku pojedynczej i podwójnej obsady jest niewielka. Odstępstwo od reguł występuje w przypadku, gdy przeprawa promowa trwa dłużej niż 9 godzin. Kierowcy nie muszą wtedy czekać do 11 godzin po zjeździe z promu, ponieważ odpoczynek dzienny dla kierowcy z podwójnej obsady wynosi 9 godzin.

Opracowanie:
[PROMY24.COM]
 

Udostępnij