Transport siana i słomy drogą morską

W ostatnich tygodniach w przesyłanych do nas zapytaniach coraz częściej pojawiają się pytania o transport siana i słomy. Zapytaliśmy kilku armatorów o uwarunkowania przewozu tych towarów drogą morską.

Transport siana i słomy drogą morską

fot: pixabay.com

Transport słomy i siana jako towar niebezpieczny!

Według Międzynarodowego Kodeksu Ładunków Niebezpiecznych IMDG transport morski siana i słomy traktowany jest jako transport ładunku niebezpiecznego UN 1327 klasy 4.1, materiałów stałych zapalnych od zewnętrznego źródła ognia. Do transportu na promach Unity Line, Stena Line oraz Polferries musi posiadać wilgotność poniżej 14% i być przewożony w specjalnych pojemnikach bądź kontenerach do tego przeznaczonych lub umieszczony np. w foliowanych balonach. Siano i słoma muszą być zwinięte w bale.  Zabrania się przewożenia tego typu ładunku luzem, zawilgoconego i zanieczyszczonego ropą.

Transport kiszonek drogą morską

W przypadku przewozu kiszonek oraz pasz dla zwierząt je zawierających obowiązują nieco inne zasady transportu. Taki towar musi być nie tylko zawinięty w bale, a dodatkowo zapakowane w plastik. Transport cargo może być prowadzony na otwartej naczepie lub przykrytej plandeką. Wilgotność bali nie może przekraczać 40%.

Ładunek może zostać odrzucony podczas kontroli, jeśli opakowanie jest uszkodzone, przez co do środka może dostać się tlen oraz gdy temperatura przekracza 50°C. Prowadzone są regularne kontrole wilgotności i temperatury ładunku.

Ostateczna decyzja należy do kapitana statku

Nie wszystkie statki armatorów przystosowane są do przewozu ładunków niebezpiecznych. Promy pasażerskie Unity Line Polonia i Skania są wyłączone z transportu takich towarów. Na pozostałe promy cargo tego operatora rezerwacja jest przyznawana ze statusem ‘Waiting List’, ponieważ ostateczną zgodę na transport ładunku niebezpiecznego podejmuje zawsze Kapitan statku.

Przewóz siana i słomy możliwy jest statkami DFDS na trasie Kłajpeda – Karlshamn, jednostkami Stena Line z Gdyni do Karlskrony oraz promami Polferries

Przewóz niemożliwy bez specjalnych dokumentów

Chęć przewozu ładunków UN 1327 klasy 4.1 promami Unity Line, Polferries i Stena Line należy zgłaszać podczas dokonywania rezerwacji na 24 godziny przed planowanym odejściem promu. Należy także posiadać specjalny certyfikat z atestem rzeczoznawcy ładunkowego, dokumentującym brak zagrożenia i wymaganą wilgotność poniżej 14%. Na świadectwie musi być numer rejestracyjny samochodu, naczepy oraz informacja jakiej partii ładunku dotyczy. Wymagania te są wymienione w 954 paragrafie przepisów szczególnych IMDG (Special Provision 954). Certyfikat powinien zawierać także dane o licencji pojazdu ciężarowego na przewóz towarów niebezpiecznych oraz pieczęć i podpis nadawcy ładunku.

W transporcie morskim konieczne jest spełnienie warunków podanych powyżej, natomiast w transporcie drogowym przewóz słomy i siana nie podlega przepisom ADR, co oznacza, że jeżeli pojazd porusza się tylko i wyłącznie po lądzie, nie musi być specjalnie dodatkowo oznakowany, a kierowca nie musi posiadać uprawnień do przewozu ADR.

Przypominamy, że w transporcie drogowym przewóz innych ładunków niebezpiecznych możliwy jest po wypełnieniu deklaracji ładunku niebezpiecznego.


Źródło:
[Unity Line; Stena Line; DFDS, Polferries]


Opracowanie:
PROMY24.COM
Promy24.com.png

Udostępnij