Wpływ ETS na branżę promową

Unia Europejska wprowadza system handlu uprawnieniami do emisji do sektora przepraw promowych, zaczynając od 1 stycznia 2024 roku.

Wpływ ETS na branżę promową

Prom Fjord Line FSTR. Źródło: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 DEED

Czym jest ETS?

EU ETS (EU Emissions Trading System), czyli system handlu uprawnieniami do emisji, jest kluczowym elementem środowiskowej polityki Unii Europejskiej, który funkcjonuje już od 2005 roku, a jego głównym celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w krajach UE oraz Islandii, Lichtensteinie i Norwegii.

ETS zmusza emitorów zanieczyszczeń do płacenia za swoje emisje, co jednocześnie motywuje do poszukiwania zielonych rozwiązań w przedsiębiorstwach. ETS jest systemem typu „limit i handel”. Określany jest limit na dopuszczalną ilość emitowanych zanieczyszczeń. Przedsiębiorstwo jest zobligowane do opłacenia 1 EUA (European Union Allowance) za każdą zarejestrowaną tonę dwutlenku węgla i przekazywania tych opłat do Unii Europejskiej za każdy rok.

Pierwsze fazy systemu ETS zajmują się emisjami dwutlenku węgla, ale Unia Europejska planuje włączyć do programu temat tlenku diazotu, sadzy oraz metanu.

Jak ETS wpłynie na transport morski?

ETS jest podzielony na cztery fazy. Czwarta faza angażuje wszystkich operatorów promowych już od 2024 roku. Opłaty węglowe w branży promowej będą funkcjonować od 1 stycznia. Operatorzy będą zmuszeni do składania opłat, jednocześnie inwestując w alternatywne paliwa.

Wszyscy operatorzy promowi oferujący rejsy z i do portów w granicach Unii Europejskiej będą stosować dodatkowe opłaty do przepraw promowych od 1 stycznia, ponieważ ETS będzie miał niezwykle znaczący wpływ na koszty w branży.

Poniższy schemat pokazuje zmiany w branży transportu morskiego, które mają by wprowadzone w ramach systemu ETS w najbliższych latach. Operatorzy promowi powinni rozliczyć się emisji zgłoszonych za 2024 rok do 30 września 2025 roku. Część wyemitowanych zanieczyszczeń, którą muszą pokryć opłaty wzrasta co roku:

  • 2025: 40% emisji zgłoszonych za 2024 rok,
  • 2026: 70% emisji zgłoszonych za 2025 rok,
  • 2027 i dalej: 100% zgłoszonych emisji.

eu-ets-extension-to-maritime-transport-01.png
Źródło: European Maritime Safety Agency

Ile wynosi dodatek ETS?

Operatorzy promowi powoli zaczynają udostępniać szacowane wartości opłaty ETS, gdyby weszła ona w życie jeszcze przed styczniem 2024 roku. Pamiętaj, że oprócz opłat ETS, do przepraw w dalszym ciągu będzie doliczany dodatek paliwowy BAF.

Poniżej znajdują się przykładowe wartości ETS w euro za każdy rozpoczęty metr pojazdu:

Ponownie zaznaczamy, że powyższe wartości zostały oszacowane na listopad 2023 roku i mogą być inne od 1 stycznia 2024, kiedy dopłaty ETS faktycznie wejdą w życie.

Źródła:
[climate.ec.europa.eu]
 

Udostępnij