22-23 września: 48-godzinny strajk greckich marynarzy

Z uwagi na ogłoszony przez Panhelleńską Federację Marynarzy (PNO) 48-godzinny strajk, mający trwać od 22 września 06:00 rano do 24 września 06:00 rano, zdecydowana większość przepraw promowych w Grecji we wspomnianym okresie nie odbędzie się.

Greccy marynarze protestują przeciwko cięciom wynagrodzeń, braku ubezpieczeń, wrastającemu bezrobociu w sektorze, zbyt dużej ilości godzin nadliczbowych i łamaniu innych praw pracowniczych.

We wczorajszym komunikacie PNO wskazuje, że sytuacja pracowników sektora morskiego wciąż się pogarsza, na co wpływ mają także nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych przyjęte przez grecki parlament w maju bieżącego roku.

Źródło:
[Z mediów]

 

Udostępnij