31 armatorów domaga się zdecydowanego egzekwowania dyrektywy siarkowej

Niecałe 30 dni pozostało do wprowadzenia dyrektywy siarkowej: Liczba członów sojuszu Trident Alliance niemal się podwoiła. Strategia odnośnie Europy Północnej pozostaje największą niejasnością.

14 operatorów dołączyło do Trident Alliance. Sojusz zawiązano latem tego roku i od tego czasu lobbuje za zdecydowanym egzekwowaniem dyrektywy siarkowej.

Nowi członkowie pochodzą z różnych krajów: Niemiec, Danii, Holandii, Chile, a dołączenie nowych przedsiębiorstw oznacza podwojenie ich liczby z 17 do 31. Członkami sojuszu są między innymi DFDS, Hapag-Lloyd, Marinvest, Grieg Star, Spliethoff oraz przewoźnicy z grupy Ultranav.

Członkowie aliansu dzielą się swoimi obawami odnośnie kuszącej perspektywy nie przestrzegania przepisów oraz dalece niewystarczających metod ich egzekwowania. Według nich monitoring przestrzegania przepisów powinien być tak prowadzony, żeby zapewnić uczciwą konkurencję między operatorami.

Roger Strevens, wiceprezes Wallenius Wilhelmsen Logistics za wzór przywołuje Stany Zjednoczone, w których zostały powołane specjalne organy, a ich rolą jest zachowanie uczciwej konkurencji w związku z regulacjami wprowadzonymi przez dyrektywę siarkową. USA pracuje również nad większymi karami dla pogwałcających przepisy, a w tym zakresie UE pozostaje w tylu.

Strevens podkreśla także, że w Europie Północnej pozostało jeszcze dużo do zrobienia. I chociaż, jego zdaniem, wiele czynników wskazuje na to, że zapewnienie prawidłowego egzekwowania przepisów siarki będzie się opóźniać, sojusz dopilnuje, żeby dyskusja trafiła na wokandę.

Zdaniem wiceprezesa Wallenius Wilhelmsen Logistics większość armatorów i operatorów będzie przestrzegać regulacji. Jednakże liczba podmiotów nie przestrzegających przepisów może wzrosnąć biorąc pod uwagę cenę paliwa żeglugowego o niskiej zawartości siarki (MGO) i naturalną chęć przetrwania na rynku.

Przypomnijmy, że globalne restrykcje dotyczące zawartości siarki w paliwach stosowanych mają wejść w życie w 2020 lub 2025 roku, wprowadzając ograniczenie 0,5% dla całego świata. 

 

 

Udostępnij