Ambitna koncepcja rozwoju portu w Kłajpedzie

W ostatnim czasie została zaprezentowana wizja rozwoju portu w Kłajpedzie i bazując na jej założeniach, zostanie przygotowany ogólny plan dotyczący przyszłego rozwoju portu.

W ostatnim czasie została zaprezentowana wizja rozwoju portu w Kłajpedzie i bazując na jej założeniach, zostanie przygotowany ogólny plan dotyczący przyszłego rozwoju portu. Na prezentacji zostały zaproponowane cztery alternatywy, przewidujące różnorodne scenariusze rozwoju.

Pod koniec czerwca, wizytujący port premier Litwy Algirdas Butkevičius został zaznajomiony z koncepcją rozwoju, którą uznał za bardzo ambitną.

Koncepcja jest złożona z 4 opcji i zostanie przedstawiona radzie miasta, która to będzie odpowiedzialna za wybór wariantu rozwoju.  Jako że obroty przeładunkowe na Bałtyku zwiększają się w błyskawicznym tempie, trwają szacunki nad tym, która z opcji przyniesie Kłajpedzie największy wzrost.

We wszystkich czterech wariantach koncepcji, przewiduje się możliwość wybudowania portu głębokowodnego o głębokości 17 metrów. Dyrektor generalny portu w Kłajpedzie, Arvydas Vaitkus stwierdził, że konstrukcja zewnętrznego, głębokowodnego portu jest szczególnie znacząca dla perspektyw rozwoju firm przeładunkowych „Klaipėdos nafta“ (Kłajpedzki Terminal Naftowy), UAB „Krovinių terminalas“ (UAB „Terminal przeładunkowy”) oraz „KLASCO“. Dodał także, że pojawia się coraz więcej sygnałów od wspomnianych, a także innych firm, iż rozwój tego typu portu jest wręcz niezbędny.

W ciągu ostatnich 16 lat, roczny wzrost obrotu handlowego portu wzrósł o około 6,6%, a w trakcie pierwszych pięciu miesięcy tego roku, obsłużono już 16,7 milionów ton ładunków z łącznym wzrostem obrotu przeładunkowego o 7,2%.

Władze portu oznajmiły, że jeśli obecne tempo wzrostu utrzyma się na wysokim poziomie, jak to miało miejsce w ostatnich 15 latach, to w przyszłości port nie będzie w stanie przyjąć większej ilości ładunków bez odpowiedniej rozbudowy. Szacuje się, że nastąpiłoby to w 2030 roku, nawet przy 3,5% wzroście obrotu.

Pierwszy w historii portu tak wielki plan przebudowy jest przygotowywany przez konsorcjum trzech litewskich firm i przewiduje się jego zatwierdzenie w 2017 roku.


Źródło: JURA MOPE SEA

 

Udostępnij