Armatorzy apelują o czas

W środę (18 czerwca) Związek Armatorów Francuskich zorganizował konferencję prasową dotyczącą Dyrektywy Siarkowej- jej wpływu na gospodarkę oraz związanych z nią zagadnień technicznych.

Reprezentowany przez Jeana- Marca Roué’a oraz Christophe Mathieu’a, zarząd Brittany Ferries jasno zdefiniował swoje stanowisko w tej kwestii: „Potrzebujemy więcej czasu”.                

Przewoźnik promowy zdecydował już o zakupie promu zasilanego gazem ziemnym. Co więcej pozostałe jednostki floty również zostaną dostosowane do nowych wymogów, jednakże, jak twierdzi zarząd Brittany Ferries, termin wyznaczony do wdrożenia zmian jest abstrakcyjny i  niemożliwy do zrealizowania bez jakiejkolwiek pomocy państwa.

Armatorzy, którzy podjęli już pierwsze kroki inwestycyjne związane z Dyrektywą Siarkową apelowali o pozwolenia na dalszą możliwość korzystania z dotychczasowego paliwa, podczas modernizacji floty.

Apel kierowany jest do władz państwa, Komisji Europejskiej oraz Międzynarodowej Organizacji Morskiej i nawołuje do przeprowadzenia natychmiastowej debaty politycznej.

Prezes Brittany Ferries Jean- Marc Roué powiedział, że żałuje braku jakiejkolwiek reakcji ze strony francuskiego rządu: “Nie rozumiem, dlaczego ten temat jest całkowicie ignorowany przez władze naszego państwa. Ten środowiskowo- morski przemysł mógłby stworzyć setki miejsc pracy we Francji.”

Związek Armatorów Francuskich oraz brytyjska izba żeglugi opracowały razem stosowny plan działań mający obowiązywać w okresie przejściowym, pod nazwą „Route to Compilance”. Zakłada on przede wszystkim skierowanie wniosku do Komisji Europejskiej o wydłużenie czasu niezbędnego do wdrożenia wymogów Dyrektywy Siarkowej, ponieważ 1 stycznia 2015 roku jest zdaniem wnioskodawców definitywnie nierealny.

Udostępnij