AS Tallink Grupp: Sprawozdanie okresowe za pierwszy kwartał 2016 roku

W pierwszym kwartale (1 stycznia - 31 marca) za rok budżetowy 2016 AS Tallink Grupp i jej spółki zależneprzetransportowały 2mln pasażerów, co stanowi o 8,9% więcej w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku.

AS Tallink Grupp: Sprawozdanie okresowe za pierwszy kwartał 2016 roku

Przychody Grupy przed audytem w pierwszym kwartale wzrosły o 2,7 mln EUR czy o 1,4% do łącznej kwoty 192,8 mln EUR. EBITDA (ponownie przed audytem) zmniejszyła się o 3,2 mln EUR (16,3%) do łącznej kwoty 16,3 mln EUR. Wynik netto poprawił się o 1,3 mln EUR (9,9%) w porównaniu z analogicznym okresem z ubiegłego roku, a strata netto wyniosła 12,0 mln EUR.

W pierwszym kwartale, który jest poza sezonem, liczba pasażerów wzrosła na wszystkich obsługiwanych trasach. Grupa zwiększyła również łączne przychody głównie ze wzrostu sprzedaży na pokładzie, pomimo mniejszej ilości wyjazdów ze względu na konserwację i niższych przychodów z działalności czarterowej. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym,na wynik za pierwszy kwartał wpłynęły zauważalnie niższe przychody od czarteru związane ze sprzedażą statków Regina Baltica i Silja Festival i zakończeniem czarteru jednostki Silja Europa. Jednakże Grupa była w stanie zrównoważyć zmniejszenie przychodów czarterowych wyższymi przychodami z głównych tras.

Wpierwszym kwartalena rentowność wpłynęły także jednorazowe kosztyuruchomienia promu Silja Europana trasie Estonia-Finlandia. Sprzedaż szybkiej jednostki Superstar wpłynie z kolei na wynik w bieżącym roku obrotowym.
Wynikiem wykazanych wyżej zmian operacyjnych w pierwszym kwartale są niższe koszty finansowe i amortyzacji, ale jednocześnie odnotowano wyższe koszty operacyjne, co spowodowało niższą EBITDA i poprawę wyniku netto.

Trasy Estonia-Finlandia w pierwszym kwartale dały przychody o 4,1% większe w porównaniu do analogicznego okresuroku ubiegłego. Wzrost ten jest spowodowany głównie zwiększeniem liczby przewiezionych pasażerów, wielkość przetransportowanego frachtu była na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym.

Prom Silja Europa rozpoczął codzienne operacje na trasie Tallin-Helsinki 13 marca 2016 roku.Jednakże wyniki przewozowe na trasie Estonia-Finlandia w pierwszym kwartale były niższe w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku, ze względu na koszt wynajmuszybkiego promu Superstar, a także jednorazowe koszty związane z przygotowaniem jednostkiSilja Europa do powrotu na trasę.

Trasy Finlandia-Szwecja pierwszym kwartale dałyprzychody o 5,0% większe w porównaniu z analogicznym okresem z ubiegłego roku, wzrost został osiągnięty głównie przezszacowany na 6,8% przyrost w liczbie pasażerów. Liczba przewiezionych jednostek ładunkowych również wzrosła - o 4,0%.

Na trasie z Estonii do Szwecji wzrost przychodów o 15,5% był spowodowany głównie większąo 13,3% liczbą pasażerów. Odnotowano także przyrost wolumenu przetransportowanego frachtu.

Trasa Łotwie – Szwecja wykazała nieznacznie wyższe przychody w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku.

Przychody z dzierżawy statków zmniejszyły się o 6,8 mln EUR (43,2%)w pierwszym kwartale ze względu na mniejszą liczbę statków, które zostały wyczarterowane, w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

W pierwszym kwartale koszt amortyzacji zmniejszył się o 0,8 EUR z tytułu sprzedaży trzech statków w 2015 roku. Razem koszty finansowe spadły o 2,3 mln EUR, głównie z powodu niższych kosztów odsetkowych od regularnej spłaty kredytów, a także spłaty pożyczek związanych ze sprzedażą statków.

Ilość przewiezionych ładunków wzrosła do 77279 jednostek, przy 75172 w analogicznym okresie w roku 2015. To stanowi przyrost o 2,8% i wpisuje się w ogólną tendencję wzrostową osiąganą przez przewoźnika.

 

[Z mediów]

Udostępnij