Attica Group jest pierwszym greckim przewoźnikiem wychodzącym z zapaści

Attica Group podsumowała ubiegły rok i wygląda na to, że z trudnej sytuacji gospodarczej w Grecji wyszła obronną ręką.

Attica Group podsumowała ubiegły rok i wygląda na to, że z trudnej sytuacji gospodarczej w Grecji wyszła obronną ręką.
Przewoźnik posiadający pakiet kontrolny w Blue Star Ferries i Superfast Ferries wykazał w 2015 roku zysk netto na poziomie 33,18 milionów euro (42,7 miliona dolarów), tym samym polepszając wynik z 2014 roku o 4,27 miliona euro, czyli o 677%.

Grecka giełda papierów wartościowych podała, że wyniki finansowe Grupy Attica oznaczają rozpoczęcie nowej ery w Grecji, po długim okresie wyzwań jakie stanowiły greckie warunki ekonomiczne.

Spółka podała satysfakcjonujące wyniki po trudnym okresie, w którym Attica Group musiała być wspomagana finansowaniem przez głównego akcjonariusza Marfin Investment Group (MIG) nie tylko na potrzeby operacyjne, ale także w celu wdrażania programów inwestycyjnych.

Attica komentuje, że poprawa jest wynikiem wzrostu skonsolidowanych przychodów spółki oraz ograniczenia kosztów operacyjnych. Dodaje również, spadek poziomu kosztów operacyjnych jest efektem przesunięć we flocie, czyli optymalizacji mocy produkcyjnej oraz oszczędności w paliwie.

Dodatkowo na poprawę wyników miały wpływ znaczące spadki ceny ropy.

W 2015 roku EBITDA grupy Attica Grup wyniosła 80,7 milionów euro (+91%).

Skonsolidowane przychody ukształtowały się na poziomie 277,63 milionów euro w porównaniu do 266,66 miliona w 2014 roku. Na wyniki miał wpływ wzrostu natężenia we wszystkich kategoriach przewozowych.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku bilans gotówkowy Attica wynosił 71,56 miliona euro (23,94 miliona euro na 31 grudnia 2014).

Środki trwałe wyniosły 565,52 miliona euro (spadek z poziomu 581,01 miliona euro w 2014 roku).

Całkowite zadłużenie osiągnęło poziom 285,26 miliona euro (wzrost z poziomu 282,16 miliona euro w 2014 roku).

Długoterminowe pożyczki zaciągnięto w wysokości 242,72 miliona euro (270,80 miliona euro na koniec 2014 roku). Natomiast kwota krótkoterminowych pożyczek spadła z 41,53 milionów euro do 11,36 milionów euro w 2015 roku.

Kapitał własny wyniósł 376,23 miliona euro, czyli w przeliczeniu 1,96 euro za akcję.

W ciągu 2015 roku Attica operowała na Morzu Adriatyckim i krajowych greckich trasach, posługując się 12 statkami typu ro-pax. Trzy promy były wykorzystywane na trasach Morza Adriatyckiego, a dziewięć na połączeniach krajowych.  

Ponadto, na początku kwietnia do floty operatora dołączył na postawie umowy czarterowej prom typu ro-pax Blue Galaxy.

Natężenie ruchu w ujęciu rok do roku wzrosło o 9% w ruchu pasażerskim, 7,3% pod względem  samochodów osobowych, i o 1% w kategorii pojazdów ciężarowych oraz naczep.

Na trasach Morza Adriatyckiego: Patras- Igumenitsa -Ancona i Patras- Igumenitsa -Bari Grupa operowała trzema statkami (cztery w 2014), co przyczyniło się do spadku wolumenu.  Jednostkami świadczącymi serwis na połączeniach były: Superfast XI, Superfast I i Superfast II. Na wymienionych trasach Grupa odnotowała spadek pasażerów o 31,5%, samochodów osobowych o 31%, a pojazdów ciężarowych o 14,5%.

Warto podkreślić, że jednostki odbyły o 16,8% mniej kursów w 2015 niż w 2014.

Odmienne statystyki możemy zobaczyć na trasach krajowych. Na trasach Pireus-Cyklady, Pireus- Dodekanez, Pireus-Heraklion, Pireus-wyspy Morza Egejskiego oraz  Pireus-Chania w ujęciu rok do roku spółka wykonała o 6,3% więcej kursów, co przyczyniło się do wzrostu 14,9%  w ruchu pasażerskim, 17,2% w przesyle samochodów osobowych i 14,2% w przeprawach pojazdów ciężarowych i naczep. Na trasach: Pireus- Heraklion i Pireus-Chania Grupa świadczyła usługi we współpracy z przewoźnikiem Anek.

Attica podsumowując najważniejsze wydarzenia w roku wymieniła 20 lat przepraw promowych floty Superfast Ferries. W tym czasie operator ten przetransportował 12 milionów pasażerów, 2,5 miliona jednostek towarowych oraz 2,5 miliona samochodów osobowych po Morzu Adriatyckim, Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym. Celem przedsiębiorstwa na kolejne lata jest stworzenie nowych kierunków połączeń.

Wśród najważniejszych wydarzeń tego roku podkreślono, że w lipcu USA przyznało Attice zgodę na prowadzenie serwisu morskiego między USA a Kubą, a przewoźnik jest teraz w trakcie procesu uzyskania odpowiednich zgód, spełnienia regulacji i wymagań rządu kubańskiego.

[Z mediów]

REKLAMA:

cargo_pl_banner_650x150.gif

 

Udostępnij