Bankructwo SCOP SeaFrance

W piątek, 31 lipca br., Sąd Gospodarczy w Boulogne-sur-Mer postawił SCOP SeaFrance (podmiot zrzeszający byłych pracowników obsługujących statki MyFerryLink) w stan likwidacji.

Wniosek o przedłużenie działalności o sześć miesięcy został odrzucony.

Przed zapadnięciem decyzji część byłych pracowników blokowała dostęp do portu w Calais.

Przewodniczący związku Syndicat Maritime Nord- Eric Vercoutre rozżalony decyzją Sądu oświadczył, że przynoszący straty operator SNCM otrzymał 100 mln euro dofinansowania, podczas gdy MyFerryLink nie otrzymał nic.

 

Udostępnij