BIMCO przewiduje ogromne oszczędności paliwa na statkach w 2015 roku

Oszczędność paliwa zużywanego na statkach jest obecnie na najwyższym poziomie od 2008 roku.

Oszczędność paliwa zużywanego na statkach jest obecnie na najwyższym poziomie od 2008 roku.  Bałtycka i Międzynarodowa Rada Morska (BIMCO) obliczyła ilość spalanego paliwa dla poszczególnych typów statków - jak również dla globalnego przemysłu morskiego. Liczby potwierdzają astronomiczne oszczędności.
 

BIMCO zaprezentowało prognozy oparte na nowych obliczeniach, które pokazują zarówno roczne oszczędności dla poszczególnych segmentów statków, jak i ocenę tego, co mogą one oznaczać dla globalnej branży morskiej.
 

Poniższy wykres obrazuje zmieniające się koszty paliw zużywanych przez masowce typu Supramax, pokazując, że poniesione na ten cel wydatki mocno spadły w 2015 roku:

 

 aa.jpg

 

 

Zapowiada to oszczędności na statkach Supramax nie mniejsze niż 1,43 mln USD dla całego 2015 roku, na podstawie aktualnych cen paliw oraz przyjmując, że statki te są w eksploatacji około dwie trzecie czasu.


 

Zgodnie z wyliczeniami, oszczędności są nawet większe dla statków Panamax. Z dziennym zużyciem paliwa na poziomie 30 ton, statki te są w stanie zaoszczędzić 1,7 mln dolarów w porównaniu z rokiem ubiegłym.

 

Oszczędności te są niekoniecznie zyskiem przedsiębiorstwa żeglugowego, ponieważ zależy to od zawartych umów oraz tego, czy wspomniane statki są posiadane na własność, czy też wyczarterowane. Istotnym faktem jest to, że koszty operacyjne nie są już głównym czynnikiem wpływającym na koszty całkowite.
 

 

[Z mediów]

 

 

 

Udostępnij