Blue Star Ferries razem z Eco Marine Power testują wykorzystanie energii odnawialnej

Blue Star Ferries razem z Eco Marine Power testują wykorzystanie energii odnawialnej w żegludze morskiej.

Eco Marine Power rozpoczyna projekt wspólnie z greckim operatorem Blue Star Ferries. Przedsiębiorstwa będą wprowadzały innowacyjne rozwiązania testując wykorzystanie energii odnawialnej w żegludze jako systemu zasilania przy wykorzystaniu Auarius Management and Automation System (MAS).

Projekt będzie testowany na szybkim promie Blue Star Delos greckiego przewoźnika Blue Star Ferries.  

W początkowych etapach na pokładzie statku zostaną zainstalowane lekkie morskie panele energii słonecznej wyprodukowane przez Solbian Energie Alternative. Panele będą zintegrowane z Aquarius MAS, który umożliwi monitoring w czasie rzeczywistym.

Aquarius MAS jest systemem monitorującym wydajność i zbierającym dane. Pokazuje on zużycie oleju napędowego i zakres wykorzystania energii odnawialnej. Za pomocą Aquarius MAS można monitorować emisję dwutlenku węgla, tlenku siarki i tlenków azotu.

Dane zebrane przez system Aquarius MAS mogą być zapisywane na twardych dyskach i analizowane w celu precyzyjnego wyregulowania wydajności systemu operacyjnego jednostki, na którym system jest używany.

Połączenie wykorzystania morskich systemów energii odnawialnej wraz z optymalizacją zużycia energii może zapewnić oszczędność paliwa i niższy poziom emisji szkodliwych gazów we flotach morskich.

Blue Star Ferries jest właścicielem zespołu technicznego, który będzie nadzorował projekt. Eco Marine Power (EMP) zapewni zarządzanie projektem i doradztwo techniczne a także dostarczy niezbędny sprzęt wraz z innymi strategicznymi partnerami.

Greg Atkinson szef biura technologicznego w EMP podkreśla, że projekt z Blue Star Ferries jest bardzo ważny dla Eco Marine Power i partnerów spółki. Jako pierwszy umożliwi wykorzystanie na statkach technologii i rozwiązań, nad którymi firma pracowała w ciągu kilku ostatnich lat, w tym zintegrowanego systemu energii odnawialnej.

Przewiduje on również, że innowacyjny projekt, Blue Star Delos Renewable Energy Innovation Project, utoruje drogę do szerszego wykorzystywania energii odnawialnych w sektorze żeglugi.  

 

 

 

Udostępnij