Brytyjskie Biuro Badania Wypadków Morskich opublikowało raport roczny

Biuro Badania Wypadków Morskich (ang. Marine Accident Investigation Branch, w skrócie MAIB) podlega brytyjskiemu Ministerstwu Transportu. Zespół MAIB opracował raport zawierający informacje o wypadkach morskich, które miały miejsce w 2014 roku.

Według raportu, w 2014 do MAIB zgłoszono 1 270 wypadków, w których brało udział 1 470 statków. Z tej liczby, 424 zarejestrowane przypadki to wypadki przy pracy, które nie wiązały się z awarią lub uszkodzeniem statku.
 
Z udziałem 953 statków handlowych miały miejsce 822 wypadki. Zdarzenia te niosły za sobą rzeczywiste lub potencjalne uszkodzenie statku.
 
W raporcie podkreślono, że piąty rok z rzędu, wypadkom nie uległ żaden statek handlowy z Wielkiej Brytanii o ładowności ponad 100gt. W 2014 roku nie zginął żaden członek załogi brytyjskiego statku handlowego o tej ładowności - po raz pierwszy od 50 lat, kiedy rozpoczęto prowadzenie dokumentacji morskiej.
 
Na statku poniżej ładowności 100gt pięciu członków załogi straciło życie - w tym czterech doświadczonych żeglarzy zginęło w wypadku jachtu Cheeki Rafiki na Atlantyku.
 
Dwanaście statków rybackich rozbiło się w 2014 roku. Dla porównania, w 2013 roku było to 18 statków. Na morzu straciło życie ośmiu rybaków. Rok wcześniej liczba ta była o połowę mniejsza.
 
 
[Z mediów]
 
 
 
Udostępnij