Budowa duńskiego mostu Storstrom wspierana przez UE

Studium projektowe konstrukcji nowego mostu kolejowo-drogowego, który ma zostać zbudowany w Storstrøm (Dania), będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu TEN-T.

Studium projektowe konstrukcji nowego mostu kolejowo-drogowego, który ma zostać zbudowany w Storstrøm (Dania), będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu TEN-T. Dofinansowanie ma wynieść 15 milionów euro.

Duńskie wyspy Zelandia i Falster są obecnie połączone mostem zbudowanym w 1937 roku. Most istniejący obecnie składa się z jednego toru kolejowego, który nie spełnia dzisiejszego zapotrzebowania ani transportu pasażerskiego ani towarowego. Budowla jest obecnie w złym stanie technicznym, a jej naprawa wydaje się być niemożliwa.

Duńska dyrekcja zarządzająca infrastrukturą drogową zainicjowała projekt budowy nowego mostu New Storstrøm. Most miałby być wyposażony w 3,9 kilometra dwutorowej linii kolejowej oraz dwupasmową drogę. Unia Europejska w ramach TEN-T sfinansuje część projektu, która obejmie badanie i ocenę wpływu nowego mostu na środowisko, opracowanie koncepcji i przygotowanie dokumentacji budowlanej.

Nowy most zwiększyłby zdolność przewozową transportu kolejowego na linii Zelandia-Falster oraz poprawiłby ogólną wydajność linii kolejowej między Skandynawią a Europą Środkową.

Projekt jest częścią większego plany rozwoju infrastruktury kolejowej, który ma na celu odciążenie trasy prowadzącej przez Wielki Bełt i zapewnienie alternatywny dla połączenia promowego łączącego Rødby (Dania) z Puttgarden (Niemcy). Po zakończeniu, projekt przyczyni się do skrócenia czasu podróży między Kopenhagą a Hamburgiem o około godzinę, a dla transportu towarowego będzie to oznaczało skrócenie czasu przejazdu o dwie godziny.

 

Źródło: Baltic Transport Journal

 

Udostępnij