Czy UE zwiększy nakłady na transport?

Sekretarz generalny ECSA – Patrick Verhoeven stwierdził, że wydajny transport ludzi oraz dóbr jest istotnym elementem utrzymującym konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej.

Sekretarz generalny ECSA (Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej) – Patrick Verhoeven stwierdził, że wydajny transport ludzi oraz dóbr jest istotnym elementem utrzymującym konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej. Dodał także, iż wzrost gospodarczy i kwestia miejsc pracy w przemyśle europejskim opierają się silnie na sprawnie funkcjonującym sektorze transportowym.
 
Verhoeven podkreślił, że właśnie z tych powodów trzeba ukończyć projekt Transeuropejskiej Sieci Transportu (TEN-T) poprzez zwiększanie unijnych nakładów finansowych w sektorze transportu. Sekretarz generalny zaznaczył, że wiele ważnych projektów, które faktycznie przyczynią się do ukończenia modernizacji infrastruktury transportowej, nadal oczekuje dofinansowania.
 
ECSA dołączyła do akcji 29 europejskich organizacji transportowych, reprezentujących zarządców infrastruktury, operatorów i użytkowników żeglugi morskiej, śródlądowej, kolei oraz sektora powietrznego, którzy nalegają, aby Parlament i Rada Europejska zwiększyły budżet funduszu „Łącząc Europę” (CEF) w trakcie nadchodzącego przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020.
 
Zdaniem ECSA, obywatele Europy, klienci oraz spedytorzy wymagają bardziej bezpiecznego, niezawodnego, efektywnego oraz przyjaznego środowisku transportu intermodalnego. Można to, według stowarzyszenia, osiągnąć tylko przez modernizację sektora transportowego. Po pierwsze, należy poprawić oraz rozbudować infrastrukturę, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na transport. Po drugie, transport musi być w stanie, w pełni wykorzystać przewagi płynące z użytkowania technologii cyfrowych. Po trzecie, należy zacząć inwestować w ekologiczny transport. 
 
W wydanym komunikacie ECSA podkreśla, że polityka TEN-T sprowadza się do zapewnienia sprawnie działającej infrastruktury transportowej w Europie, ponieważ jest niezbędnym czynnikiem konkurencyjności i dobrobytu w UE. Aby plan stał się realny, wymagane jest zwiększenie nakładów na budżet projektów transportowych. Do tej porty, CEF był skutecznym mechanizmem określającym priorytety dla europejskiego rynku transportowego. Dotacje CEF-u, poza wsparciem wielu wysokiej jakości projektów, są także istotnym elementem przyczyniającym się do ukończenia TEN-T. Ogromna liczba zgłoszeń do funduszu CEF pokazuje, że potrzeby są bardzo duże, a z powodu ograniczonego budżetu, niestety wiele dobrych koncepcji zostało odrzuconych. Zdaniem stowarzyszenia, Gospodarka Unii Europejskiej nie może sobie jednak pozwolić na nie ukończenie TEN-T.
 
 
[Z mediów]
 
 
Udostępnij