Decyzja IMO usuwa obawy co do zastosowania LNG na promach

Interferry ogłosiło w komunikacie prasowym swoją akceptację decyzji IMO.

Interferry ogłosiło w komunikacie prasowym swoją akceptację decyzji IMO, którą Międzynarodowa Organizacja Morska podjęła na posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC94). W czasie spotkania określono reguły lokalizacji zbiorników paliwa na statkach napędzanych LNG.

IMO przedstawiło zasady, które mają pomóc unikać uszkodzeń zbiorników LNG wynikających z zagrożenia pożarowego, stosując określone reguły i zaawansowane modele obliczeniowe.

Akceptacja nowych zasad jest istotna, ponieważ do tej pory istniały kwestie, które budziły niepokój wśród projektantów i właścicieli statków. Działo się tak, ponieważ LNG wymaga większych zbiorników, w których jest przechowywane. Projektanci statków maja teraz dwie opcje, pierwsza pozwala by promy i inne statki używały tych samych reguł, których przestrzegają zbiornikowce dostarczające LNG.

Drugą możliwością jest zastosowanie bardziej złożonej metody, dzięki której zbiorniki mogą być usytuowane bliżej kadłuba jednostki, pod warunkiem jednak, że zostaną zabezpieczone specjalnymi środkami.

Johan Roos, Dyrektor ds. Regulacji w Interferry stwierdza, że organizacja silnie opowiada się bezpiecznymi projektami oraz wdrażanymi rozwiązaniami, a także za wspieraniem rozwoju nowych technologii, które pomogą zwiększyć stabilność branży.

Decyzja IMO zapewnia znormalizowane zasady umieszczania zbiorników LNG, a tym samym usuwa obawy co do stosowania tego paliwa alternatywnego na promach, ze względu na zbyt restrykcyjne wymagania dotyczące lokalizacji i wielkości zbiorników.

Johan Roos w imieniu Intterferry opowiada się za dalszą debatą z IMO nad opracowaniem bardziej złożonego podejścia w późniejszym czasie, kiedy wiedza empiryczna zostanie przekazana projektantom statków, stoczniom, podmiotom gospodarczym i administracji biurowej. Podkreśla ponadto, że obecnie można wyraźnie zobaczyć, że tej wiedzy brakuje. 

 

 

Udostępnij