DFDS dołączył do United Nations Global Compact

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju, która została zapoczątkowana w 2000 roku.

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju, która została zapoczątkowana w 2000 roku.

Celem działalności UN Global Compact jest dbanie o zrównoważony rozwój gospodarki, walka z korupcją, ochrona środowiska oraz zapewnienie integracji społecznej. UN Global Compact to inicjatywa wspierająca i umożliwiająca partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ.

United Nations Global Compact posiada 12 000 członków w 145 krajach, stając się tym samym największą na świecie dobrowolną inicjatywą CSR na świecie. 

 

[DFDS]

[Źródło zdjęcia: DFDS]

 

Udostępnij