DFDS i GreenSteam - by zmniejszyć koszty

Duński przewoźnik promowy- DFDS, postanowił rozpocząć współpracę z firmą technologiczną GreenSteam, umożliwiającą wyposażenie, należących do DFDS 20 statków w innowacyjny system oszczędzania paliwa.

Promy zaopatrzone będą w  pokładowy system wspomagania decyzji- GreenSteam Optimizer, który zapewnia optymalizację wyważenia dynamicznego. Przewoźnik DFDS będzie także używać systemu GreenSteam Manager do monitorowania wydajności statków. Jak donosi GreenSteam, technologia ta może zmniejszyć zużycie paliwa nawet do 4-5%.

System GreenSteam Optimizer, za pomocą czujników, zbiera dane o istniejących zależnościach pomiędzy prędkością statków oraz zapotrzebowaniem na energię, a wewnętrznymi
i zewnętrznymi warunkami, takimi jak: obciążenie, przepływ paliwa, fale, wiatr, głębokość wody itp. Następnie, technologia GreenSteam Optimizer  analizuje uzyskane informacje i optymalizuje wyważenie oraz zanurzenie statku, tak by uzyskać minimalny opór napędowy. System przekazuje informacje załodze za pomocą dotykowego ekranu konsoli umieszczonego na mostku kapitańskim. Dodatkowo wydajność statku i każdego marynarza może być monitorowana przez operatora floty przez oparte na przeglądarce internetowe narzędzie GreenSteam Manager.

Udostępnij