DFDS: Pierwszy kwartał potwierdza wcześniejsze perspektywy na rok 2014

Przewoźnik promowy DFDS zakończył pierwszy kwartał 2014 roku z deficytem w wysokości 20.110.000 USD

Przewoźnik promowy DFDS zakończył pierwszy kwartał 2014 roku z deficytem w wysokości 20.110.000 USD (zysku operacyjnego), co oznacza poprawę w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, gdzie deficyt wyniósł 21.390.000 USD. Dochód w pierwszym kwartale roku 2014 to 511.970.000 USD, natomiast w 2013- 493.630.000 USD. 

„Wyniki z pierwszego kwartału bieżącego roku były nieco lepsze od naszych oczekiwań. Tendencja ta utrzymywała się także w kwietniu. Zaczynamy wierzyć w to, że kryzys gospodarczy mija, a zwłaszcza kryzys, który dotknął brytyjską gospodarkę. Nasza strategia orientacji na klienta zaczyna odnosić sukces, o czym może świadczyć 9-procentowy wzrost organiczny, odnotowany w pionie logistycznym w kwartale pierwszym. Pozostajemy firmą z perspektywami na cały rok 2014, wzmocnioną ożywieniem gospodarczym Europy. Nie przestajemy także kłaść nacisku na projekty wzmagające efektywność i ogólną poprawę przedsiębiorstwa”- mówi dyrektor generalny Niels Smedegaard.

Oznacza to, iż DFDS podtrzymuje swoje wcześniejsze oczekiwania dotyczące zysku operacyjnego (EBITDA- zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji), co do całego roku 2014, z 228.560.000 USD do 255.990.000 USD.

W perspektywie ożywienia brytyjskiej gospodarki, DFDS odnotował znaczące polepszenie swoich działań na Morzu Północnym. Jednakże aktywność przewoźnika rozwija się zupełnie inaczej w regionie bałtyckim, gdzie warunki rynkowe uległy pogorszeniu ze względu na rosyjski zakaz importu mięsa, który został wydany pod koniec stycznia bieżącego roku.

DFDS w roku 2013 osiągnął zysk operacyjny na poziomie 63.300.000 USD, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do 2012 roku (26.690.000 USD). Przychody natomiast w 2013 roku wzrosły do 2.190.000.000 USD, w porównaniu z 2.130.000.000 USD z 2012 roku.

 

 

 

Udostępnij