DFDS – podsumowanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Członkowie DFDS A/S odbyli wczoraj posiedzenie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Członkowie DFDS A/S odbyli wczoraj posiedzenie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, na którym zatwierdzono propozycje obniżenia kapitału zakładowego spółki o 65 000 000 koron duńskich wynikającej z umorzenia części akcji własnych.

W związku z tym postanowiono obniżyć kapitał zakładowy spółki z wynoszącego nominalnie 1 330 000 000 koron duńskich do nominalnego 1 265 000 000 koron duńskich poprzez umorzenie 65 000 000 koron duńskich akcji własnych.

Przypomnijmy dla wyjaśnienia, że spółki akcyjne pozyskują kapitał poprzez emisję akcji. Jednak czasami firmy mogą, a nawet są zmuszone do umorzenia akcji własnych.

Przedsiębiorstwa umarzają zwykle akcje z przyczyn takich jak wyrównanie straty bilansowej, amortyzacja aportów czy też wystąpienie wspólnika ze spółki.

Skutkiem umorzenia akcji jest unicestwienie wszystkich praw z nich wynikających. Ponadto, zwykle spółka jest zobowiązana do wypłaty wkłady uprawnionemu za umorzone akcje.

Po umorzeniu części akcji i wypłaceniu wkładów uprawnionemu, pozostała wartość akcji nie będzie już równa kapitałowi zakładowemu spółki. Z tego powodu należy obniżyć kapitał zakładowy przedsiębiorstwa o wartość umorzonych akcji. 

 

 

Udostępnij