DFDS przejmuje trasę Paldiski-Hanko

W dniu wczorajszym operatorzy promowi DFDS oraz Navirail OÜ ogłosili podpisanie umowy, na mocy której duński armator przejmie pasażersko-frachtową trasę pomiędzy estońskim portem Paldiski oraz Hanko w Finlandii.

Umowa zakłada 4-letni czarter jednostki ro-pax SAILOR, która w dalszym ciągu będzie pływać z estońską załogą i pod estońską banderą, zapewniając obsługę 16 przepraw tygodniowo. Do formalnej zmiany właściciela dojdzie około 1 października po zatwierdzeniu umowy przez odpowiednie organy ds. konkurencji.

Wspomniane przejęcie poszerza siatkę połączeń DFDS w północnej części Morza Bałtyckiego, będąc uzupełnieniem dla posiadanej już przez armatora trasy pomiędzy Paldiski i Kapellskär, zakupionej przez DFDS w 2011 roku.

Maksymalna roczna przepustowość trasy Paldiski-Hanko wynosi 1.15 miliona metrów linii ładunkowej dla frachtu i zapewnia przewóz 100 tys. pasażerów. Aktualny obrót na trasie wynosi około 80 milionów koron duńskich.

Źródło:
[Z mediów]

 

Udostępnij