DFDS szuka odpowiednich inwestycji

DFDS stoi obecnie w obliczu tego, co niektórzy nazywają „kłopotem bogactwa”. Duński operator posiada duże zasoby finansowe do wykorzystania na przejęcie przedsiębiorstw, ale ma problemy ze znalezieniem odpowiedniej inwestycji.

DFDS stoi obecnie w obliczu tego, co niektórzy nazywają „kłopotem bogactwa”. Duński operator posiada duże zasoby finansowe do wykorzystania na przejęcie przedsiębiorstw, ale ma problemy ze znalezieniem odpowiedniej inwestycji.
 

Prezes DFDS Niels Smedegaard zapewnia, że nawet po wypłacie dywidenty w wysokości 105 mln dolarów, firma posiada środki umożliwiające wykonanie przejęć.
 

Firma planuje trzymać się obecnej strategii, koncentrując głównie na transporcie towarowym. Wiąże się to z segmentem klientów, z którym współpracuje. Niels Smedegaard informuje, że firma nie będzie czyniła dużych inwestycji w transport pasażerski, na przykład do greckich wysp, ponieważ jest bardziej zorientowana na przewóz ładunków. Aż 80% przychodów pochodzi właśnie z tego sektora. Obszary zainteresowania to głównie Europa Północna, Morze Bałtyckie i przyległe regiony.
 

Niels Smedegaard zaznacza, że firma zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego z przejęciami, ale przedsiębiorstwo dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować to ryzyko i zmaksymalizować zyski. Jeśli jednak nie znajdą inwestycji, nadal będą skupiać się na pomnażaniu zysku i utrzymywaniu stałego przepływu środków pieniężnych, dostarczając zyski dla akcjonariuszy.
 

Ogromne zasoby pieniężne DFDS były tematem poruszanym w mediach przez długi czas, a kwestia stała się jeszcze istotniejsza po opublikowaniu raportu okresowego przez firmę. W minionym półroczu przychody DFDS wzrosły o 4 proc. z 493,7 milionów dolarów w drugim kwartale ubiegłego roku do 508,8 milionów dolarów w roku obecnym.
 

Wynik ten został osiągnięty pomimo sytuacji w Rosji, która nałożyła embargo między innymi na duńskie produkty rolne – duży sektor obsługiwany przez DFDS.
 

Niels Smedegaard informuje, że firma dokonała pewnych rekonfiguracji pod względem Rosji. W przeszłości kierunek obsługiwały dwa statki, dzisiaj ta liczba została zmniejszona do jednego. Przeniesiono także część tonażu, aby zapewnić wystarczającą wydajność na trasach między Szwecją a Bałtykiem, gdzie zanotowano zwiększony ruch. 

 

[Z mediów] 

Udostępnij