DFDS wprowadza system poufnego informowania

DFDS uruchomił specjalną stronę dla osób chcących anonimowo zgłosić problemy w funkcjonowaniu firmy.

DFDS Compliance Line to nazwa nowej niezależnej strony internetowej, z której mogą korzystać pracownicy i klienci armatora, jeżeli czują, że DFDS dopuścił się poważnego naruszenia zasad, przepisów prawa etc.

Począwszy od 8 maja, DFDS wdrożył zwany The DFDS Compliance Line, w formie niezależnej strony internetowej, którego pracownicy, klienci lub inne osoby mogą użyć, jeżeli czują, że DFDS naruszył prawo, reguły, kodeks postępowania lub w inny sposób poważnie naruszył zasady uczciwych praktyk – o takim przedsięwzięciu poinformował DFDS w swoim newsletterze.

Strona internetowa ma być używana przez osoby, które anonimowo chcą zgłosić problemy, o których nie są w stanie poinformować swojego szefa lub osoby kontaktowej w DFDS.

Ole Færge, radca prawny DFDS w komentarzu załączonym w biuletynie zachęca pracowników do kontaktowania się ze swoim bezpośrednim przełożonym. Jednakże, jeżeli pracownik czuje, że jest to niemożliwe należy skorzystać z DFDS Compliance Line. Strona służy do informowania o poważnych naruszeniach, takich jak korupcja, łamanie prawa konkurencji i dyskryminacja w odniesieniu do płci lub religii.

Strona jest obsługiwana przez niezależną firmę zewnętrzną, EthicsPoint, aby zapewnić najwyższy poziom poufności. EthicsPoint zamierza do konkretnych zgłoszonych przypadków podchodzić indywidualne. Jeżeli początkowy raport zawiera jedną z osób z kręgu oceniającego, to ta osoba nie otrzyma tego raportu.

[z mediów]

 

Udostępnij