DFDS zwiększa zyski w drugim kwartale

Duński armator DFDS w drugim kwartale poprawił wyniki we wszystkich obszarach swojej działalności. Jak podaje opublikowany raport, szczególną poprawę zanotowano w żegludze pasażerskiej oraz obsłudze przepraw przez Kanał La Manche.

Duński armator DFDS w drugim kwartale poprawił wyniki we wszystkich obszarach swojej działalności. Jak podaje opublikowany raport, szczególną poprawę zanotowano w żegludze pasażerskiej oraz obsłudze przepraw przez Kanał La Manche. Największy wzrost osiągnięto zarówno w sektorze towarowym, jak i pasażerskim, na trasach do Wielkiej Brytanii.

Do osiągnięcia lepszych wyników przyczyniło się także zwiększenie przychodów jednostkowych na niektórych rynkach oraz bardziej wydajne operacje. Działania logistyczne były ogólnie zgodne z oczekiwaniami firmy.

DFDS zwiększył przychody w drugim kwartale o 4% do 3,4 mld DKK. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła o 37% do 551 mln DKK. Dla ostatnich dwunastu miesięcy zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 10,3%, w porównaniu z 8,0% w całym roku 2014.

W nawiązaniu do powyższych wyników prognozy EBITDA za 2015 rok zostały podniesione do DKK 1,8-1,9 mld z DKK 1,65-1,75 mld.

 

[Z mediów]

 

Udostępnij