Dobre wyniki DFDS owocują dużym bonusem dla inwestorów

Duet dyrektorów wykonawczych w DFDS: CEO Niels Smedegaard i CFO Torben Carlsen, sprzedał do dnia dzisiejszego akcje przewoźnika za łączną kwotę ponad 27 mln USD, posiadając w dalszym ciągu znaczną ilość akcji i opcji.

Według Carlsena, oczywistym jest, że przy tak wielkim rozwoju DFDS, opcje na akcjach będą bardziej atrakcyjne niż oczekiwano. Jednocześnie zaznaczył on, że sprzedaż akcji nie jest to chęcią kierownictwa do zmniejszenia ich łącznych inwestycji w firmie i że w rzeczywistości jest odwrotnie.

Obaj dyrektorzy utrzymują, że rokrocznie inwestują w DFDS coraz więcej. Jako przykład podają, że w obecnie ich udziały w firmie są warte łącznie ok.12,8 mln USD, podczas gdy w 2014 roku wyniosły zaledwie 1 milion USD. Ich obecna inwestycja w firmęwynosi zatem w przeliczeniu 5-10 razy więcej niż ich roczne zarobki, co docenia większość inwestorów.

Zarówno Smedegaard, jak i Carlsen dokonali ostatniej sprzedaży akcji kilka dni temu. Opiewała ona na sumę 5,3 miliona dolarów. Stało się to dzień po ogłoszeniu optymistycznych wyników za pierwszy kwartał 2016 roku. Niedługo później DFDS zaktualizowało i podniosło oczekiwania dla całego roku z powodu tych wyników.

Co ciekawe, międzynarodowa firma konsultacyjna, Boston Consulting Group, niedawno opublikowałaanalizę, w której wypunktowała firmy dające najlepsze zyski dla inwestorów. Oceny dokonano odnosząc siędo wzrostu cen akcji i dywidend w okresie od 2011 do 2015. We wspomnianym zestawieniu DFDS plasuje się na samym szczycie listy firm z sektora transportowego.

W praktyce, przy kupnie udziałów w duńskiej firmie spedycyjno-logistycznej w 2011 roku, średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji wynosiła 30,1 procent do 2015 roku. W sektorze transportowym, lepszy wynik osiągnęły jedynie Macquarie Infrastructure, spółki, która inwestuje w infrastrukturę i dostarcza zwrot w wysokości 34,3 proc.

W najnowszym sprawozdaniu okresowym DFDS, zarobki firmy wzrosły na wszystkich trasach spółki. Liczba pasażerów również wzrosła o 25 procent, podczas gdy całkowita wielkość przewozów towarowych podskoczyła o 19 procent. Jednak to działania w kanale La Manche w szczególnościprzyspieszyły wzrost wolumenu ładunków i pasażerów o 36 procent.

Dynamiczny początek 2016 roku przyszedł na fali roku 2015, zakończonegoz łącznym zyskiem operacyjnym o wysokości 309,5 milionów dolarów - największym w historii DFDS. W raporcie rocznym z lutego, DFDS ogłosił, że pomiędzy akcjonariuszy zostanie rozdzielone około 144 mln dolarów.

 

[Z mediów]

Udostępnij