Dyrektywa siarkowa: Armatorzy apelują o przejrzystość prawną

Czy użycie płuczek spalin jest zagrożone?

Europejscy armatorzy wystąpili do państw członkowskich UE z apelem o wprowadzenie jasnego, długoterminowego i jednolitego stanowiska w kwestii zrzutów wody powstałej w wyniku stosowania scrubberów (płuczek spalin) w systemie otwartej pętli.

Płuczki spalin to urządzenia, które korzystają z wody morskiej do wypłukiwania niepożądanych substancji ze strumieni spalin. Zostały one uznane, jako jedno z niewielu dostępnych rozwiązań technologicznych, za pozwalające na ograniczenie emisji siarki w paliwach stosowanych w obszarach ECA (specjalnych strefach kontroli emisji) w obliczu ustawy wchodzącej z dniem 1 stycznia 2015 roku.

System „otwartej pętli” scrubber używa wody morskiej do oczyszczania gazów spalinowych – woda sączy się przez metale ciężkie i pyły a następnie jest odprowadzana do morza, zawierając wszystkie siarki czyszczone ze spalin.

Zgodnie z publikacją Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) źródłem niepokoju dla armatorów europejskich jest obecnie w związku z powyższym Ramowa Dyrektywa Wodna UE (WFD). Określa ona bowiem limity dla zawartości zanieczyszczeń w portach, ujściach rzek i na obszarach przybrzeżnych.

Oznacza to, że zrzut wody używanej przez płuczki w niektórych obszarach jest ograniczony przez ustawę WFD, podczas gdy w innych obszarach, zrzuty wody może być zakazany przez ustawodawstwo państw członkowskich.  

Istnieje zatem poważna obawa, że powstały brak harmonizacji i przejrzystości będzie utrudniał zastosowanie tej technologii.

Patrick Verhoeven, sekeretarz generalny ECSA Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej, uważa, że obecna niepewność zagraża dokonanym inwestycjom przeprowadzonym przez operatorów chcących spełnić kryteria zbliżającej się wielkimi krokami dyrektywy siarkowej, ale co ważniejsze utrudnia rozruch przyszłych instalacji płuczek spalin.

 

Udostępnij