Dyrektywa siarkowa: BIMCO wzywa do egzekwowania limitów siarki

BIMCO wzywa rządy do solidnego egzekwowania limitów zawartości siarki w obszarach SECA.

BIMCO wzywa rządy do solidnego egzekwowania limitów zawartości siarki w obszarach SECA (specjalnych strefach kontroli emisji) narzuconych przez dyrektywę siarkową celem zapewnienia, że przedsiębiorstwa branży morskiej spełnią nowe wymogi prawne. 

BIMCO (Baltic and International Maritime Council) – Bałtycka i Międzynarodowa Rada Morska to największa na świecie organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa z branży morskiej. Posiada 2 300 członków w około 130 krajach.

Po dyskusji, która miała miejsce na ostatnim posiedzeniu rady, John Denholm przewodniczący BIMCO podkreślił, że solidne egzekwowanie przepisów w obszarach SECA jest kluczowym czynnikiem do zachowania uczciwej konkurencji między firmami żeglugowymi.  

John Denholm dodaje, że przemysł morski doświadczy bezprecedensowego wzrostu kosztów operacyjnych w obszarach SECA przez wdrożenie bardzo niskich limitów zawartości siarki w paliwach stosowanych przez statki. Przewodniczący BIMCO wzywa rządy krajów, których wody terytorialne obejmują SECA do solidnego egzekwowania obowiązujących limitów. Dodaje również, że niezastosowanie się do tego może poważnie narazićoperatów, którzy ponieśli wysokie koszty modernizując jednostki, kupując nowe lub przechodzących na paliwo o niskiej wartości siarki.

 

 

Udostępnij