Dyrektywa siarkowa: Dane od armatorów pomocą dla KE

Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej rozpoczęło badania w celu monitorowania ekonomicznego wpływu wprowadzenia wymagać dyrektywy siarkowej w specjalnych strefach kontroli emisji (SECA).

Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (European Community Shipowners’ Association (ECSA)) rozpoczęło badania w celu monitorowania ekonomicznego wpływu wprowadzenia wymagać dyrektywy siarkowej w specjalnych strefach kontroli emisji (SECA).

Przypominamy, że dyrektywa siarkowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Liczne raporty mówiące o efektach dyrektywy siarkowej już zostały przez stowarzyszenie opublikowane, jednakże do tej pory opierały się jedynie na prognozach.

Patrick Verhoeven, Sekretarz Generalny ECSA, podkreśla, że wejście w życie dyrektywy siarkowej jest coraz bliższe, a tym samym coraz bardziej istotne staje się, aby przejść do analizy opartej na faktach, podsumowując to, co faktycznie dzieje się na rynku.

Prowadzone przez ECSA badanie jest częścią projektu, którego celem jest ustalenie globalnego wpływu ograniczenia zawartości siarki w paliwach stosowanych. Należy podkreślić, że zostanie ono przeprowadzone na podstawie zgromadzonych informacji opartych na faktach, których źródłem będą operatorzy morscy działający w europejskim obszarze SECA (Morze Północne, Morze Bałtyckie, Kanał La Manche).

Formularz badania został uzgodniony z Europejskim Forum Zrównoważonej Żeglugi (European Sustainable Shipping Forum (ESSF)), które jest wielostronną platformą ustanowioną przez Komisję Europejską do ustalenia działań podjętych przez operatorów, wymiany najlepszych praktyk i zapewnienia całościowej koordynacji.

Verhoeven zachęca operatorów żeglugi morskiej do wzięcia udziału w badaniu, podkreślając istotność ustalenia dokładnego obrazu sytuacji przed i po wejściu w życie nowych przepisów.

Ankieta jest skierowana do wszystkich operatorów żeglugi morskiej, którzy całościowo lub częściowo aktywnie uczestniczą w europejskim obszarze SECA. Badanie będzie powtarzane co kwartał w 2015 roku.

Odpowiedzi zamieszczone w ankiecie będą stanowiły źródło informacji dla Komisji Europejskiej, która ma ściśle monitorować wpływ przestrzegania zasad ograniczonej emisji przez sektor żeglugi.

Ankietę, może wypełnić, każdy operator morski, do 30 listopada na stronie: https://www.surveymonkey.com/s/T7C5PTS  

 

Udostępnij