ExxonMobil wprowadza nowe paliwo o niskiej zawartości siarki

ExxonMobil wprowadza nową kategorię produktów: paliwa o niskiej zawartości siarki.

ExxonMobil wprowadza nową kategorię produktów: paliwa o niskiej zawartości siarki. Działania spółki paliwowej są związane z obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku dyrektywą siarkową, która wymusza na armatorach ograniczenie zawartości siarki w paliwach stosowanych do 0,1% a tym samym zwiększa zapotrzebowanie na paliwa o niskiej zawartości siarki. Paliwa o nazwach ExxonMobil Premium Advanced Fuel Marine ECA 200 (AFME 200) i ExxonMobil Premium HDME 50 są paliwami oczyszczonymi poprzez proces usuwania siarki, metali i innych zanieczyszczeń.

Składowanie i stosowanie tych paliw jest podobne do składowania i stosowania ciężkich olejów opałowych z powodu podobnej lepkości, a w porównaniu do żeglugowego oleju napędowego, mają znacznie większą lepkość i wyższą temperaturę zapłonu. 

 

[Z mediów]

Udostępnij