EBI: 1 mld euro na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji

Rada zatwierdziła 3 miliardy euro na nowe finansowanie 17-stu projektów wspieranych z budżetu Europejskiego Funduszy Inwestycyjnego.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się od osiągnięcia celów UE zarówno w UE, jak i poza jej granicami. Jego celami jest zapewnienie zwiększenia potencjału europejskiego w zakresie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, wpieranie działalności w dziedzinie klimatu, wspieranie polityki unijnej poza granicami UE.

EBI pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE.

Po ostatnim spotkaniu Rady Dyrektorów Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził 7,4 mld euro nowego finansowania na 38 projektów w całej Europie i poza UE, w tym 1 mld euro na ograniczenie emisji szkodliwych dla środowiska substancji w przemyśle morskim.  Oczekuje się, że negocjacje dotyczące zatwierdzania pożyczek mają zostać sfinalizowane w ciągu najbliższych miesięcy.

Rada zatwierdziła 3 miliardy euro na nowe finansowanie 17-stu projektów wspieranych z budżetu Europejskiego Funduszy Inwestycyjnego (EFSI). Środki zostaną przeznaczone na badania i rozwój między innymi: nowych farm wiatrowych w Niemczech, badania i rozwój firm o profilu badawczym z Irlandii i Wielkiej Brytanii, a także finansowanie małych projektów we Francji i przemysłu energetycznego we Włoszech.

W ramach funduszy EFSI poprawione zostanie również bezpieczeństwo na lotnisku w Wilnie. Środki zostaną również zainwestowane w trzy elektrownie wykorzystujące biomasę zlokalizowane na Litwie i w Portugalii, jak również w projekt mobilnego internetu 4G w Szwecji i Holandii. Pożyczki w ramach Inwestycyjnego Planu Europejskiego mają również wesprzeć inwestycje sektora MŚP w Hiszpanii, Grecji, Włoszech i Portugalii.

W sumie 1 mld euro ma wesprzeć w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego projekty zmniejszające emisję szkodliwych substancji w europejskim przemyśle morskim poprzez inwestycje w energooszczędne technologie oraz finansowanie modernizacji starych i budowy nowych statków przyjaznych dla środowiska naturalnego.  

 

[Z mediów]

 

Udostępnij