Epidemia koronawirusa: Informacje armatorów - [AKTUALIZACJA]

Znajdziesz tu ogłoszenia operatorów linii promowych oraz obsługiwanych przez nas mostów i tuneli związane ze zmianami wprowadzanymi przez te podmioty w związku z epidemią koronawirusa. Informacje te dotyczą kwestii innych niż zmiany rozkładów - te dalej znajdziesz w naszym dziale Zakłócenia.

Epidemia koronawirusa: Informacje armatorów - [AKTUALIZACJA]

AKTUALIZACJA 19/05/22

Zostaliśmy poinformowani przez naszego partnera, linie P&O Ferries, że w związku z powrotem do normalnego trybu pracy po Covid-19, ponownie dozwolone jest współdzielenie jednej kabiny przez kierowców różnych pojazdów na następujących trasach: Liverpool ⇌ Dublin, Hull ⇌ Europoort, Teesport ⇌ Europoort/Zeebrugge lub Tilbury ⇌ Zeebrugge.


AKTUALIZACJA 10/05/22

DFDS zakomunikował, że od jutra, tj. 11 maja 2022 powraca do normalnej praktyki, w której kierowcy współdzielą kabiny na wszystkich rejsach pomiędzy francuską Dunkierką a irlandzkim Rosslare. Duński armator zwraca się z prośbą o przekazanie tej informacji kierowcom, którzy będą korzystać z ww. przeprawy.


AKTUALIZACJA 22/01/22

Włoski armator Bluferries, organizujący przeprawy na trasie Villa S.Giovanni - Messina v.v., uprzejmie przypomina o konieczności noszenia maseczek typu FFP2 oraz o procedurach obowiązujących na promach:
tylko pasażerowie z tzw.
green pass'em (czyli paszportem zdrowotnym/szczepionkowym w formie aplikacji na smartfonie) będą mogli wejść na pokład. Ponadto pasażerowie z green pass podstawowy (3G) muszą przestrzegać obowiązku pozostawania w swoich pojazdach przez cały czas przejazdu, natomiast dostęp do pomieszczeń wspólnych będą mieli wyłącznie posiadacze super green pass (2G).


AKTUALIZACJA 06/12/21

DFDS poinformował, że starając się zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się nowego wariantu Covid-19, rząd Wielkiej Brytanii wprowadził obowiązek noszenia osłon twarzy w transporcie publicznym (w tym na promach).

Wspierając wytyczne rządowe, duński operator uprasza, aby wszyscy kierowcy upewnili się, że są wyposażeni w odpowiednie osłony twarzy przed przeprawą.

AKTUALIZACJA 03/12/21

Tallink Silja przekazał w wydanym komunikacie, że od 1 grudnia 2021, zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi COVID-19, które weszły w życie w Szwecji, rozpoczął sprawdzanie certyfikatów COVID-19 pasażerów w Sztokholmie.

Jednocześnie operator wyjaśnił, że wymóg ten nie dotyczy kierowców cargo i nie muszą oni przedstawiać tego certyfikatu.


AKTUALIZACJA 08/11/21

Tallink poinformował, że z uwagi na wzrost ilości zakażeń koronawirusem w Estonii, w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, w biurach odprawy cargo w Tallinie, Paldiski oraz Muuga kierowcy są zobowiązani nosić maseczki. W przeciwnym wypadku, estoński operator nie będzie w stanie świadczyć takim osobom swoich usług.


AKTUALIZACJA 03/11/21

Jak zgodnie informują operatorzy promowi obsługujący połączenia do Wielkiej Brytanii, władze brytyjskie postanowiły, że od 1 listopada 2021 r. kierowcy pojazdów ciężarowych są zwolnieni z obowiązku wcześniejszej rejestracji przed przybyciem na teren Anglii i wypełniania formularza PLF (passenger locator form).

Należy pamiętać, że zwolnienie dotyczy tylko kierowców samochodów ciężarowych i dostawczych pojazdów użytkowych oraz innych pracowników posiadających licencje wspólnotowe na międzynarodowy przewóz towarów. 

Kierowcy będą musieli wykazać, że podróż jest częścią ich pracy, przedstawiając na przykład list od pracodawcy, list przewozowy lub licencję operatora.


AKTUALIZACJA 11/08/21

Armator DFDS o wiążących formalnościach dla kierowców zawodowych w czasie pandemii:

- przeprawa z Wlk. Brytanii do Francji: armator
przypomina, że od 23 marca 2021 nie ma już wymogu dla kierowców zawodowych przedstawiania negatywnego wyniku testu na Covid-19 podczas przeprawy promowej z Wielkiej Brytanii do Francji.

- przeprawa z Francji do Wlk. Brytanii: od 06 kwietnia 2021 testy na COVID-19 wymagane są tylko od kierowców zawodowych, pobyt których na terytorium Wlk. Brytanii przekroczy 48 godzin — wtedy pierwszy test musi być wykonany w ciągu pierwszych 2 dni po przybyciu do UK, a dalej — co 3 dni. Jeśli pobyt nie będzie tak długi, to test nie jest wymagany, ale niezwykle ważne jest, aby kierowcy ciężarowi zachowali bilet przejazdu/przeprawy do Wlk. Brytanii, aby móc udowodnić, że przebywają w UK krócej niż 48 godzin.

- Formularz lokalizacyjny pasażera musi być wypełniony online przez wszystkich kierowców frachtowych, dla każdej z przepraw, przed przyjazdem do portu celem przeprawy do Wielkiej Brytanii. Formularz można znaleźć TUTAJ.


AKTUALIZACJA 01/07/21

Podobnie jak Unity Line, również Polferries potwierdził zmiany dotyczące opcji drugiego kierowcy na obsługiwanych przez siebie połączeniach.

Poniżej zamieszczamy otrzymany dziś komunikat w oryginalnej wersji:

"Szanowni Państwo,


W związku z nadal trwającą epidemią korona wirusa oraz obowiązującymi przepisami szwedzkimi mówiącym o tym, że drugi kierowca w pojeździe ciężarowym, wjeżdżający do Szwecji, musi posiadać uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego pojazdu.
Przejazdy „drugiego kierowcy” (w sezonie letnim są to często członkowie rodzin lub znajomi) i związane z tym ewentualne konsekwencje będą obciążały odpowiedzialnością przewoźnika drogowego, a nie Armatora."


AKTUALIZACJA 29/06/21

Unity Line podjęło decyzję, na mocy której do odwołania nie będzie możliwości przewiezienia na promach tego operatora "w ramach opcji 'drugi kierowca' dzieci, żon i innych osób z rodziny w pojeździe ciężarowym".

Unity Line uzasadnia wprowadzenie takiego ograniczenia nadal trawjącą walką z epidemią koronawirusa oraz obowiązującymi obecnie przepisami szwedzkimi mówiącymi o tym, że drugi kierowca w pojeździe ciężarowym, wjeżdżający na teren Szwecji, musi przedstawić uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego pojazdu.


AKTUALIZACJA 15/06/21

Otrzymaliśmy informację od P&O Ferries, że począwszy od dzisiaj tj 15.06.2021 - władze Holandii (Królestwa Niderlandów) wprowadziły nowy wymóg dotyczący wjazdu na teren tego kraju – deklarację COVID-19 dla kierowców zawodowych.

Kierowcy pojazdów ciężarowych pozostają co prawda wyłączeni z obowiązku kwarantanny, ale muszą posiadać przy sobie wydrukowaną i wypełnioną deklarację potwierdzającą ich uprawnienie do bycia wyłączonym z kwarantanny w Holandii.

Link do oświadczenia w jęz. polskim: https://www.government.nl/binaries/government/documents/publications/2021/05/26/quarantine-declaration/quarantine-declaration-pl-20210528.pdf

P&O Ferries przekazało również, że wszystkie deklaracje dotyczące kwarantanny będą zbierane od kierowców frachtowych po ich wejściu na pokład statków i zostaną przekazane władzom lokalnym, zgodnie z żądaniem holenderskiego rządu.

Link do informacji administracji holenderskiej: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/self-quarantine/exceptions-mandatory-quarantine

Przypominamy, że PROMY24.COM są oficjalnym agentem P&O Ferries w Polsce.


AKTUALIZACJA 18/05/21

W wydanym komunikacie odnośnie przepraw z Kłajpedy do Kiel DFDS poinformował, że niemieckie władze nie będą już wymagać od kierowców wypełniania formularza rejestracyjnego online i przedstawiania stosownego dowodu podczas odprawy.

Procedura jest nadal ważna w przypadku przepraw pasażerskich.


AKTUALIZACJA 18/03/21

W wydanym komunikacie Eckerö Line informuje, że w związku z poważną sytuacją związaną z koronawirusem od 19 marca 2021 r. wszyscy pasażerowie w wieku powyżej 12 lat będą zobowiązani do noszenia maseczek ochronnnych na pokładach statków oraz terminalach tego operatora.

Oprócz już wdrożonych środków bezpieczeństwa, noszenie maseczek będzie wymagane we wszystkich przestrzeniach publicznych i we wszystkich sytuacjach zarówno na statkach Eckerö Line: m/s Finlandia i m/s Finbo Cargo, jak i na terminalach. Wyłączone z tego wymogu są dzieci poniżej 12 roku życia oraz osoby, które z przyczyn zdrowotnych lub innych, nie mogą nosić maseczki. Jak podkreślił fiński operator, używanie okrycia twarzy nie będzie również wymagane podczas spożywania posiłków i przebywania we własnej kabinie.


AKTUALIZACJA 11/03/21

Jak podaje DFDS oraz ZMPD od 21 marca 2021 r. na lotnisku w Manston zawieszone zostaną wszystkie operacje związane z obsługą ruchu ciężarowego, w tym testy COVID-19 dla kierowców. 

Jeśli test będzie wymagany np. z uwagi na czas pobytu kierowcy w Wlk. Brytanii, bezpłatne testy na COVID-19 dla kierowców i załóg są nadal dostępne w wielu wyznaczonych punktach, a kontrole w ośrodku granicznym śródlądowym nadal będą przeprowadzane w Ashford Sevington lub jednej z innych placówek w całym kraju.

Kierowcy oraz załogi pojazdów są zachęcane do wykonania testu przed wjazdem do Kent, co pozwoli uniknąć opóźnień przy kontroli.


AKTUALIZACJA 09/03/21

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie aktualnych wymogów dotyczących kierowców podróżujących ze Szwecji do Niemiec, poniżej zamieszczamy informacje, które otrzymaliśmy od operatora TT-Line.

Od 7 marca 2021 Szwecja została zakwalifikowana przez władze niemieckie jako obszar podwyższonego ryzyka z uwagi na dużą liczbę zakażeń na COVID-19.


Oznacza to wprowadzenie następujących regulacji dla kierowców ciężarówek:

- kierowcy, którzy podróżują ze Szwecji do Niemiec, a następnie przebywają w Niemczech dłużej niż 24 godziny, muszą przed odprawą w Szwecji wypełnić formularz rejestracyjny, który można znaleźć w języku polskim tutaj: https://einreiseanmeldung.de . W przypadku problemów z elektroniczną rejestracją, można stosować papierową deklarację zastępczą, którą znajdziesz w tym miejscu.

- negatywny wynik testu Covid-19 jest wymagany tylko wtedy, gdy kierowca pozostanie w Niemczech dłużej niż 72 godziny lub przebywał w obszarze podwyższonego ryzyka przez ponad 72 godziny.

- kierowcy, którzy podróżują ze Szwecji do Niemiec, ale opuszczą Niemcy w ciągu 24 godzin (np. cały ruch tranzytowy), nie muszą wypełniać formularza rejestracyjnego.


AKTUALIZACJA 22/02/21

Operatorzy funkcjonujący w rejonie kanału La Manche zgodnie informują o obowiązujących od dziś (poniedziałek 22 lutego 2021) zmianach dotyczących testów na obecność COVID-19 dla kierowców frachtowych przeprawiających się do Francji.

Zmiany są następujące:

• Kierowcy ciężarowi, którzy spędzają w Wielkiej Brytanii mniej niż 48 godzin, nie będą potrzebować dowodu negatywnego wyniku testu COVID, aby przekroczyć granicę (w obu kierunkach).

• Kierowcy frachtowi z Republiki Irlandii (ROI), korzystający z przejazdu na kontynent poprzez terytorium Wlk. Brytanii, mogą teraz również polegać na teście wykonanym w Irlandii, o ile jest on przeprowadzany w ciągu 72 godzin od wyjścia z brytyjskiego portu.

W przypadku kierowców z Wielkiej Brytanii lub tych, którzy spędzają w Wielkiej Brytanii więcej niż 48 godzin, wymagania dotyczące testów pozostają aktualne.

Niezwykle ważne jest, aby kierowcy ciężarowi zachowali bilet przejazdu/przeprawy do Wlk. Brytanii, aby móc udowodnić, że przebywają w UK krócej niż 48 godzin.


AKTUALIZACJA 28/01/21

Od 28 stycznia, wszyscy przewoźnicy podróżujący z Irlandii  do Francji zobowiązani są do przejścia obowiązkowego badania COVID-19. Armatorzy nie będą mogli wpuszczać na pokład kierowców bez badań z negatywnym wynikiem. Jeśli jakikolwiek kierowca frachtu przyjedzie do Francji bez ważnego negatywnego zaświadczenia o badaniu, nie zostanie wpuszczony do kraju i będzie musiał zawrócić. Samodzielne testy i testy prywatne nie będą brane pod uwagę. Testy muszą zostać przeprowadzone w oficjalnych lokalizacjach przed wyjazdem.

Rząd Irlandii utworzył ośrodki testowania przed wejściem na pokład dla kierowców towarowych w pobliżu portu w Dublinie i Rosslare Europort:

- Blue Long Stay Car Park na lotnisku w Dublinie, oznakowany zjazdem M1 Junction 2 (Lotnisko) i M50 Junction 4 (Ballymun);

- Obszar obsługi autostrady Gorey (Circle K), Wexford, dostępny z autostrady M11.


AKTUALIZACJA 19/01/21

Covid-19 – OBOWIĄZKOWE TESTY DLA KIEROWCÓW PRZEPRAWIAJĄCYCH SIĘ PROMAMI Z WIELKIEJ BRYTANNI DO HOLANDII

Od 19/01 wszyscy przewoźnicy podróżujący promem z Wielkiej Brytanii do portów holenderskich będą zobowiązani do przedstawienia dowodu negatywnego szybkiego testu antygenowego, uzyskanego w ciągu 24 godzin od wejścia na pokład.

P&O FERRIES:

Centrum testowe znajduje się na terminalu w porcie Hull:

P&O Ferries Terminal 1 HU9 5PS

Czynne od poniedziałku do niedzieli od 14:00 do 19:30.

Czas oczekiwania na test może potrwać do godziny – prośba by kierowcy zgłaszali się na terminal z odpowiednim wyprzedzeniem.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/negative-test-result-and-declaration/mandatory-rapid-test-for-those-travelling-from-ireland-the-uk-or-south-africa

STENA LINE:

Wykaz miejsc gdzie kierowca może zrobić test:

Haulier advice site locations - GOV.UK (www.gov.uk)

Testy w pobliżu portów można wykonać w następujących punktach:

Killingholme:
Doncaster North site on the M18 at J5 or Woodhall Northbound – M1 J30/31. W godzinach 06:00-22:00. 

Harwich:
Orwell River Crossing (Truck Stop) – A14 J57 and J58. W godzinach 06:00-22:00.


AKTUALIZACJA 15/01/21 09:10

Zostaliśmy poinformowani przez naszego partnera, linie P&O Ferries, że rząd holenderski będzie wdrażał kolejne ograniczenia związane z Covid-19 dla wszystkich osób wjeżdżających do Holandii.

Nowy wymóg stanowi, że osoby przybywające do Holandii z Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej będą musiały przedstawić dowód negatywnego wyniku testu na koronawirusa (mowa o szybkim teście wykonanym bezpośrednio przed wyjazdem). Co bardzo ważne, nowe wymaganie będzie dotyczyć również kierowców pojazdów ciężarowych oraz dostawczych.

W tej chwili nie znana jest jeszcze dokładna data ani godzina, kiedy nowe obostrzenie wejdzie w życie, ale gdy tylko poznamy nowe szczegóły, będziemy o nich na bieżąco informować. 


AKTUALIZACJA 21/12/20 12:10

Z uwagi na pojawiające się sprzeczne doniesienia informujemy za stroną gov.pl, że pomimo decyzji wydanej przez władze Holandii o odmowie dostępu pasażerom korzystającym z przepraw promowych z Wielkiej Brytanii, na chwilę obecną promy nadal mogą przewozić ciężarówki wraz z kierowcami do tego kraju.

Informację tę potwierdziły nam linie Stena Line.

Problemem jest oczywiście ograniczona przepustowość tych tras, która powoduje, że na połączeniach z Wielkiej Brytanii do Holandii brak jest miejsc aż do okresu po Świętach Bożego Narodzenia.


Przewoźnicy, którzy udają się w najbliższych dniach z frachtem do Wielkiej Brytanii powinni obserwować komunikaty dotyczące ewentualnych ograniczeń, jakie mogą napotkać w drodze powrotnej na kontynent.


AKTUALIZACJA 13/11/20 08:35

Nawiązując do informacji z zeszłego tygodnia DFDS przekazał, że niemieckie władze nie wymagają już na trasie z Kłajpedy do Kiel składania formularzy lokalizacji pasażera przez kierowców pojazdów ciężarowych.

Procedura ta nadal obowiązuje dla turystów i innych osób korzystających z przepraw pasażerskich.


AKTUALIZACJA 10/11/20 15:40

Począwszy od jutra, tj. 11 listopada 2020, prom DFDS - Calais Seaways powróci do pełnego rozkładu, co pozwoli duńskiemu armatorowi zwiększyć częstotliwość rejsów z Calais do Dover o dodatkowe dwa odejścia w obie strony dziennie. Oznacza, że na obu obsługiwanych przez siebie trasach prowadzących do Dover DFDS będzie oferować do 54 przepraw dziennie. Przypomnijmy, że armator zdecydował o ograniczeniu ilości odejść na tej trasie wraz ze znaczącym spadkiem popytu po wybuchu pandemii w marcu tego roku.

Warto w tym miejscu nadmienić, że również linie P&O Ferries operują od zeszłego tygodnia 4 statkami zgodnie z nowym, zoptymalizowanym harmonogramem na kanale La Manche w związku z wprowadzeniem do serwisu promu Pride of Burgundy, który zastąpił skierowaną na dok jednostkę Pride of Kent.


Z kolei linie Scandlines przekazały wiadomość, że zaobserwowały pozytywną reakcję rynku na przywrócenie większej ilości rejsów na trasie Puttgarden - Rødbyhavn i v.v.

W związku z powyższym od przyszłego tygodnia zwiększona liczba odejść będzie kontynuowana w środy. 

Jeśli pozytywny rozwój wolumenu ciężarówek obejmie także inne dni, kolejne przeprawy zostaną dodane do rozkładu na stałe.


AKTUALIZACJA 09/11/20 14:10

Operatorzy P&O Ferries oraz Stena Line przekazali nam informację o nowych obostrzeniach wprowadzonych przez rząd brytyjski od soboty 6 listopada 2020.

Polegają one na tym, że wszyscy podróżujący niebędący obywatelami Wielkiej Brytanii lub rezydentami w tym kraju, w tym kierowcy pojazdów ciężarowych, którzy byli w Danii lub przejeżdżali 
przez ten kraj w ciągu ostatnich 14 dni, otrzymają odmowę wjazdu po przybyciu do Wielkiej Brytanii.

Decyzja ta została podjęta po ujawnieniu dalszych informacji od organów ds.zdrowia w Danii, które zgłosiły powszechne wybuchy koronawirusa na fermach norek, a zmutowany szczep wirusa rozprzestrzenił się na niektóre lokalne społeczności.

Rząd Wielkiej Brytanii oświadczył, że wspomniany zakaz zostanie poddany weryfikacji po 7 dniach.


AKTUALIZACJA 06/11/20 12:40

Dobre informacje z Tallink Silja.

Dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego od fińskiej agencji transportu (Traficom) dla ruchu pomiędzy Turku a Sztokholmem ceny na wspomnianej trasie zostały od dzisiaj, tj. 6 listopada 2020 obniżone do poziomu sprzed październikowej podwyżki.

Przypomnijmy, że wraz z 1 października 2020 Tallink Silja podniosło znacząco stawki m.in. na połączeniu Turku-Sztokholm z uwagi na straty ponoszone wskutek drastycznego ograniczenia ruchu pasażerskiego pomiędzy Finlandią a Szwecją oraz Finlandią a Estonią.

Zapraszamy do rezerwacji!


AKTUALIZACJA 03/11/20 09:30

DFDS poinformował, że Kłajpeda i jej region zostały uznane przez niemieckie władze za region wysokiego ryzyka Covid-19.

Oznacza to, że wszyscy podróżni, w tym kierowcy ciężarówek, podróżujący z Kłajpedy do Kiel (Kilonia) począwszy od 31 października 2020, są zobowiązani wypełnić przed przeprawą odpowiedni formularz lokalizacyjny.

Formularz w języku angielskim (polski nie jest dostępny) można znaleźć TUTAJ.

Pasażerowie oraz kierowcy bez poprawnie wypełnionego formularza nie zostaną wpuszczeni na pokład.

Dodatkowe informacje:
- każdy szablon musi być poprawnie wypełniony dużymi literami łacińskimi (litery cyrylicy nie będą akceptowane);
- w obszarze adresowym: należy podać nazwę, adres i dane kontaktowe siedziby firmy;
- formularz muszą wypełnić wszyscy pasażerowie bez wyjątku, w tym wykonujący tranzyt i osoby niebędące obywatelami Litwy;
- formularze będą odbierane przez pracowników DFDS przed wejściem na terminal.


AKTUALIZACJA 15/09/20 12:10

Dobra informacja z P&O Ferries.

Brytyjski operator poinformował, że w odpowiedzi na wzmożone zapotrzebowanie na przeprawy frachtowe przywróci 4 statek na trasę z Calais do Dover.

Czwarta jednostka rozpocznie rejsy od soboty 3 października i będzie obsługiwać wyłącznie ruch ciężarowy.

P&O Ferries chce w ten sposób zapewnić swobodny przepływ towarów w kluczowym momencie roku, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się Brexitu.


AKTUALIZACJA 14/09/20 11:15

DFDS zakomunikował, że w związku z ostatnią decyzją litewskiego rządu, od dzisiaj, tj.14 września 2020 r. wszyscy pasażerowie udający się do Kłajpedy muszą wypełnić online obowiązkowy kwestionariusz NVSC przed odprawą.

Wspomniany kwestionariusz znajdziesz TUTAJ. Formularze papierowe nie będą już honorowane.

Jak podkreślił duński armator, żaden pasażer nie zostanie wpuszczony na pokład, jeśli nie przedstawi kodu QR na check-in. Kod QR jest zwykle wysyłany e-mailem po wypełnieniu kwestionariusza online, można go również wydrukować na papierze przed podróżą.

Nawiązując do prośby DFDS, prosimy o poinformowanie kierowców o ostatnich zmianach.


AKTUALIZACJA 09/09/20 14:40

W związku z niedawnym silnym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem, Tallink przekazał zasady, które będą obowiązywały kierowców w Porcie Muuga:

- Kierowcy ciężarówek wjeżdżający na teren portu powinni pozostać w kabinie. W przypadku konieczności opuszczenia kabiny (np. w celu usunięcia / zamontowania zamków obrotowych, zabezpieczenia towarów), muszą zachować bezpieczną odległość między sobą a pracownikami operatora portu HHLA TK Estonia (min. 2 metry).

- Jeśli kierowca ciężarówki musi wejść do budynków HHLA TK Estonia (obsługa klienta, grupa księgowa itp.), musi mieć nałożoną maseczkę. W przeciwnym razie nie zostanie obsłużony.


AKTUALIZACJA 02/09/20 13:25

Grupa Tallink poinformowała, że w związku pogorszeniem się sytuacji pandemicznej związanej z Covid-19 podjęła decyzje dotyczące jesiennego ruchu na obsługiwanych połączeniach. Od września 2020 r. na niektórych trasach będą obowiązywały zawieszenia i zmiany statków.

Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych linii znajdziesz w TYM miejscu.


W komunikacie podkreślono także, że dalszy rozwój sytuacji pandemicznej, zmiany ograniczeń w podróżowaniu między krajami oraz wszelkie decyzje dotyczące wsparcia rządowego dla usług transportu morskiego mogą mieć wpływ na kolejne decyzje estońskiego operatora promowego.


AKTUALIZACJA 01/09/20 13:50

Podobnie jak to miało miejsce w pierwszej połowie bieżącego roku, TT-Line oraz Stena Line będą oferować współdzielone odejścia na trasie Rostock-Trelleborg.

Reaktywacja umowy pomiędzy operatorami będzie miała miejsce już w tym tygodniu.
Pierwsze wspólne rejsy odbędą się 4 września 2020, a omawiana współpraca została zaplanowana aż do świąt Bożego Narodzenia.

Dzięki tej operacji obaj operatorzy będą w stanie zapewnić dotychczasową częstotliwość trzech odejść dziennie w każdym kierunku.

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszym BOK.


AKTUALIZACJA 31/08/20 12:30

Pozytywne informacje ze Stena Line.

Szwedzki armator potwierdził, że od jutra, tj. 1 września 2020 przywraca poranne odejścia na trasie z Europoortu do Harwich. Przeprawy te będą odbywać się od wtorku do piątku. Odejścia z Europoortu będą realizowane o godz. 11:30, natomiast rejsy z Harwich - o godz. 08:00 (czas lokalny).


Ponadto, Stena Line przekazała, że również od 01/09 nastąpi powrót do standardowego harmonogramu na trasie z Göteborga do Kiel, który zastąpi rozkład wprowadzony w czasie pandemii. Więcej szczegółów przeczytasz TUTAJ.


AKTUALIZACJA 24/08/20 15:30

W dwóch krajach pojawiły się nowe obostrzenia dotyczące obowiązkowego noszenia maseczek lub innych okryć twarzy.

Stena Line poinformowała, że władze Danii wymagają noszenia maseczek na twarzy we wszystkich miejscach publicznych od 22 sierpnia 2020.
Oznacza to, że wszyscy kierowcy i pasażerowie muszą nosić wspomniane okrycia twarzy przybywając do lub wyjeżdżając ze wszystkich duńskich portów oraz terminali.

Z kolei DFDS w wydanym komunikacie przekazał, że
zgodnie z niedawną decyzją rządu litewskiego, na trasach prowadzących do Kłajpedy od 21 sierpnia 2020 r. maski ochronne są obowiązkowe na terenie litewskiego terminalu, we wszystkich wspólnych przestrzeniach na pokładzie, łącznie ze strefą rozkładanych siedzeń, a także we wszystkich współdzielonych kabinach.


AKTUALIZACJA 14/07/20 10:55

W związku z rosnącym popytem na trasie z Calais do Dover duński armator DFDS poinformował o wprowadzeniu kolejnych odejść na tym połączeniu.

Począwszy od wczoraj, tj. 13 lipca 2020 operator uruchomił dodatkowe rejsy o godz. 21:40 z Calais oraz o godz. 23:05 z Dover.


Z kolei Tallink poinformował o wprowadzeniu po raz pierwszy od marca br. możliwości zabierania cargo przez jednostkę Silja Europa pływającą na trasie z Tallinna do Helsinek i v.v.
Więcej informacji znajdziesz w TYM miejscu.


AKTUALIZACJA 02/07/20 11:35

Dziś podwójna informacja.

DFDS zakomunikował, że w związku ze wzrostem zapotrzebowania na przeprawy z Calais do Dover zwiększy ilość rejsów na tej trasie począwszy od 6 lipca 2020, przywracając do służby jednostkę Calais Seaways.

Rozkład przepraw DFDS z Calais do Dover i v.v. od 6 lipca 2020:


Dover - Calais

Poniedziałek 02:45 05:10 07:40 10:35 12:25 13:45 15:10 17:00 18:20 19:50 21:35

Wtorek 00:45 
02:45 05:10 07:40 10:35 12:25 13:45 15:10 17:00 18:20 19:50 21:35

Środa 00:45 02:45 05:10 07:40 10:35 12:25 13:45 15:10 17:00 18:20 19:50 21:35

Czwartek 00:45 02:45 05:10 07:40 10:35 12:25 13:45 15:10 17:00 18:20 19:50 21:35

Piątek 00:45 02:45 05:10 07:40 10:35 12:25 13:45 15:10 17:00 18:20 19:50 21:35

Sobota 00:45 02:45 05:10 07:40 10:35 12:25 13:45 15:10 17:00 18:20 19:50

Niedziela 00:45 07:40 12:25 13:45 15:10 17:00 18:20 19:50 21:35.


Calais - Dover

Poniedziałek 01:05 04:15 06:10 09:15 11:05 12:25 13:50 15:40 17:00 18:30 20:15 23:15

Wtorek 
01:05 04:15 06:10 09:15 11:05 12:25 13:50 15:40 17:00 18:30 20:15 23:15

Środa 01:05 04:15 06:10 09:15 11:05 12:25 13:50 15:40 17:00 18:30 20:15 23:15

Czwartek 01:05 04:15 06:10 09:15 11:05 12:25 13:50 15:40 17:00 18:30 20:15 23:15

Piątek 01:05 04:15 06:10 09:15 11:05 12:25 13:50 15:40 17:00 18:30 20:15 23:15

Sobota 01:05 04:15 06:10 09:15 11:05 12:25 13:50 15:40 17:00 18:30 23:15

Niedziela 06:10 11:05 12:25 13:50 15:40 17:00 18:30 20:15


Natomiast w opublikowanej wczoraj informacji Unity Line potwierdziło, że że od dnia 30.06.2020 roku została przywrócona obsługa pojazdów bez kierowców przez tego operatora.


AKTUALIZACJA 18/06/20 09:30

W wydanym komunikacie Eurotunel poinformował, że w celu zapewnienia komfortu i ochrony wszystkim klientom i pracownikom, noszenie okrycia twarzy jest teraz obowiązkowe dla wszystkich zarówno na obsługiwanych przez operatora terminalach, jak i w pociągach. 

Eurotunel przypomniał, że od 13 maja zaleca noszenie osłon twarzy dla kierowców ciężarówek na pokładach pociągów i minibusów. Pomimo zapewnienia bezpłatnego okrycia twarzy każdemu kierowcy, który go potrzebuje, nadal można zaobserować jednak, że niektórzy kierowcy ich nie noszą.

Z uwagi na fakt, że operator będzie oczekiwać przestrzegania tej zasady przez kierowców na miejscu, zwraca się z prośbą o przekazanie tego ważnego komunikatu wszystkim zainteresowanym.


AKTUALIZACJA 12/06/20 13:55

Ze względu na stopniowy i stały wzrost wolumenu przewozów na Morzu Północnym w ciągu ostatnich tygodni Stena Line postanowiła przywrócić statki RoRo MV Hatche i Stena Forerunner na swoje trasy towarowe - odpowiednio Rotterdam (Europoort) - Killingholme i Rotterdam (Europoort) - Harwich.

Oznacza to, że od 15 czerwca 2020 operator powróci do 8 statków operujących na naszych 4 trasach na Morzu Północnym.

Na trasie Rotterdam (Europoort) - Killingholme przywrócony zostanie wcześniejszy harmonogram przepraw z codziennymi rejsami od niedzieli do piątku, zwiększając w ten sposób całkowitą liczbę odejść z obecnie 6 do 12, obsługiwanych przez MV Hatche i MV Qezban.

Z kolei w relacji Rotterdam (Europoort) - Harwich od 15 czerwca wznowione zostaną operacje dwóch statków RoRo: MV Somerset i Stena Forerunner. Całkowita liczba rejsów tygodniowo pozostanie na obecnym poziomie, ale zarówno z Rotterdamu, jak i Harwich przeprawy będą odbywać się wieczorem.

Przypomnijmy, że w kwietniu Stena Line tymczasowo ograniczyła przepustowość na swoich dwóch trasach z Rotterdamu, zmniejszając liczbę statków RoRo z dwóch do jednego na trasę ze względu na działanie COVID-19.


AKTUALIZACJA 10/06/20 13:25

Od poniedziałku 15 czerwca 2020 wszyscy pasażerowie oraz kierowcy frachtowi korzystający z przepraw Stena Line na Morzu Irlandzkim lub Morzu Północnym będa zobowiązani nosić maseczki lub inne osłony twarzy zarówno w portach, jak i na pokładach promów.

Operator podkreśla, że bezpieczeństwo pasażerów oraz załogi jest najwyższym priorytetem i dlatego uprasza, aby wszyscy kierowcy frachtowi przybywający do portów byli przygotowani, posiadając odpowiednie środki ochrony osobistej.


AKTUALIZACJA 10/06/20 11:10

Tallink, odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynkowe oraz zmiany dotyczące obostrzeń pandemicznych w poszczególnych krajach, zwiększa znacząco od 15 czerwca 2020 liczbę dziennych odejść na trasie z Tallinna do Helsinek i v.v.

Ponadto operator zapowiedział powrót zawieszonej w marcu trasy Helsinki-Sztokholm.

Więcej szczegółów TUTAJ.


AKTUALIZACJA 05/06/20 14:00

Od 8 maja 2020 r. każdy kierowca chcący wjechać do Wielkiej Brytanii musi dokonać obowiązkowego zgłoszenia na stronie ministerstwa na 48h przed pojawieniem się na granicy.

Więcej informacji oraz rejestracja on-line, dostępna TUTAJ 


AKTUALIZACJA 01/06/20 09:00

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie Klientów na przeprawy na trasie pomiędzy Tallinnem a Helsinkami Viking Line zdecydował się zwiększyć liczbę przepraw we wspomnianej relacji, począwszy od dzisiaj, tj. 1 czerwca 2020. Więcej szczegółów poznasz w TYM miejscu.


AKTUALIZACJA 29/05/20 09:15

Podobnie jak w zeszłym tygodniu Polferries, również TT-Line, w wydanym wczoraj komunikacie, odniósł się do sytuacji związanej ze złagodzeniem ograniczeń podróży związanych z Covid-19.

Operator poinformował, że pomimo wspominanego złagodzenia, a tym samym większego obłożenia swoich statków, stara się w dalszym ciągu przyznawać jedną osobną kabinę dla każdej obsady ciężarówki.
Zaznaczył jednak także, że na kilku bardzo obleganych rejsach nie zawsze będzie to możliwe.
W takich przypadkach TT-Line zapewni, że w kabinie znajdzie się maksymalnie 2 kierowców.


AKTUALIZACJA 28/05/20 09:15

P&O Ferries przywraca wycofane od 4 kwietnia 2020 sobotnie odejścia na trasie Europoort-Hull i v.v. - szczegóły znajdziesz TUTAJ.


AKTUALIZACJA 27/05/20 14:20

W wydanym komunikacie P&O Ferries informuje, że począwszy od dzisiaj, tj. 27 maja 2020 będzie wymagać od wszystkich kierowców frachtowych oraz pasażerów korzystania z osłony twarzy przez cały czas na pokładzie swoich statków, poza spożywaniem posiłków i napojów.
Ta zasada dotyczy wszystkich tras obsługiwanych przez operatora, z wyjątkiem Larne-Cairnryan, ponieważ jest to trasa krajowa.

Dodatkowo P&O zaznacza, że pomimo tego, iż wielu klientów ma już własne maski lub inne osłony na twarz, dopóki wszyscy nie będą w stanie się wyposażyć, na statkach będzie można bezpłatnie otrzymać stosowne okrycie twarzy.


Poniżej znajdziesz oryginalną grafikę P&O Ferries z aktualnymi zaleceniami odnośnie zachowania podczas rejsu:

Promy_PO_koronawirus.jpg


AKTUALIZACJA 22/05/20 11:45

Polferries w wydanych wczoraj i dziś komunikatach ogłosił "powrót do normalności".

Operator, jak czytamy w opublikowanej informacji, bazując na ocenie polskich służb rządowych postanowił, że od dnia 29.05.2020 promy na linii Gdańsk-Nynäshamn, oraz od 31.05.2020 na linii Świnoujście - Ystad rozpoczną obsługę według wcześniej zaplanowanego rozkładu.

Jednocześnie Polferries podkreślił, że zostaną utrzymane pewne restrykcje mające zapewnić bezpieczeństwo pasażerów i kierowców podróżujących statkami. Dlatego też podczas przebywania na promie poza swoją kabiną nadal będzie obowiązywać nakaz zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekowania rąk tak często, jak to możliwe. 

Ponadto operator poinformował, że pomimo dalszych starań, aby zapewnić kierowcom frachtowym pojedyczne kabiny, nie zawsze będzie to możliwe z uwagi na zwiększenie się ruchu pasażerskiego.
W związku z powyższym zaapelował o rozsądek i wyrozumiałość, wybierając jego usługi.

 

Udostępnij