ESA zamyka sprawędotyczące dostępu do portu w Sandefjord

18 maja ESA (Urząd Nadzoru EFTA – Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) podjęła decyzję o zamknięciu skargi złożonej przez Fjord Line przeciwkoNorwegii dotyczącej rzekomego nieprzestrzegania prawa dostępu do portu w Sandefjord.

Sprawa pochodzi z 2012 roku, w którym Fjord Line poprosił o zgodę do dostępu do portu, ale prośba została odrzucona przez samorząd miastaSandefjord.

W sierpniu 2015, Fjord Line osiągnęło publiczną ugodę z samorządem i konkurentem Color Line, co pozwoliło firmie na lepszy dostęp do stanowisk w porcie. Na podstawie tego porozumienia, ESA doszła obecnie do wniosku, że nie ma podstaw do dalszego prowadzenia sprawy związanej ze skargą w odwołaniu do przepisów rynku wewnętrznego.

Nie oznacza to jednak wcale końca postępowania odnośnie tej sytuacji. Wspomniane porozumieniejest bowiem następstwem wszczęcia postępowania antymonopolowego przez ESA w tej samej kwestii w odwołaniu do reguł konkurencji EEA (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). ESA dokonuje obecnie przeglądu zobowiązań zaproponowanych przez Color Line i samorząd miastaSandefjord w celu rozwiązania problemów dotyczących konkurencji. Tym samym, postępowanie antymonopolowe jest wciąż w toku.

 

[Z mediów]

Udostępnij