ESPO opublikowała priorytety środowiskowe dla portów

ESPO opublikowała wyniki swojego ostatniego przeglądu środowiskowego 2016 w celu aktualizacji pierwszej dziesiątki priorytetów środowiskowych dla portów europejskich.

ESPO (Europejska Organizacja Portów Morskich) opublikowała wyniki swojego ostatniego przeglądu środowiskowego 2016 w celu aktualizacji pierwszej dziesiątki priorytetów środowiskowych dla portów europejskich.

Dane zostały ujawnione na konferencji PORTOPIA w Lizbonie, dnia 23 marca 2016 r.

Antonis Michail, starszy doradca i koordynator EcoPort na ESPO, zaznaczył, że te dane są ważne, ponieważ identyfikują kwestie środowiskowe o wysokim priorytecie, nad którymi porty pracują i wyznaczają ramy dla przekazywanych wytycznych i inicjatyw podejmowanych przez ESPO.

W priorytetach środowiskowych dla europejskich portów na rok 2016, jakość powietrza pozostała numerem jeden. Jest to zbieżne z wysokim statusem, jaki przyznano tej kwestii na szczeblu politycznym UE.

10 przedstawionych priorytetów pozostało praktycznie takich samych jak w roku 2013, chociaż istnieją pewne zmiany w kolejności i ważności.

Relacje ze społecznością lokalną, rozwój portu i dbanie o jakość wody zyskują na znaczeniu. W dół zaś przesunięto zarządzanie odpadami i procesy pogłębiania portu.

Zużycie energii jest obecnie na drugim miejscu na liście priorytetów. Jest to związane z korelacją pomiędzy tematami zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i zmianami klimatycznymi.

Trzeci na liście priorytetów jest hałas, a relacje ze społecznością lokalną wspięły się na miejsce czwarte.

Znaczenie gospodarki odpadami w portach i dalsza dyskusja o odpadach wytwarzanych przez statki, doprowadziły do ulokowania zarządzania odpadami portu oraz odpadami okrętów, na piątej i szóstej pozycji na liście.

[Z mediów]

REKLAMA:

cargo_pl_banner_650x150.gif

 

Udostępnij