European Shipping Week: Branża morska stawia siedem wniosków przed UE

Europejskie organizacje transportu morskiego skierowały siedem wniosków do Unii Europejskiej. Lista dotycząca zmian w polityce transportu morskiego UE została przedstawiona w czasie European Shipping Week w Brukseli.

Europejskie organizacje transportu morskiego skierowały siedem wniosków do Unii Europejskiej. Lista dotycząca zmian w polityce transportu morskiego UE została przedstawiona w czasie European Shipping Week w Brukseli. W spotkaniu uczestniczyła również Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć.

W tworzenie oświadczenia zaangażowane były organizacje: ECSA (Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej), ECASBA (europejski związek agentów i brokerów okrętowych), CLIA (stowarzyszenie armatorów wycieczkowców), ETA (europejskie stowarzyszenie właścicieli i operatorów holowników), EuDA (Europejskie Stowarzyszenie Pogłębiarskie), Interferry oraz WSC (Światowa Rada Żeglugi).

Pierwsza pozycja na liście wniosków składanych w związku ze stosowaną przez Unię Europejską strategią morską dotyczyła przepisów i norm. Armatorzy apelują o stabilność i przewidywalność systemu fiskalnego UE oraz tworzenie ram prawnych zgodnie z przepisami międzynarodowymi. Umożliwi to utrzymanie konkurencyjności żeglugi, a zarazem przyniesie pozytywny efekt dla gospodarki i społeczeństwa Unii Europejskiej.  

Następną rzeczą, którą Unia Europejska powinna wziąć pod uwagę jest przewartościowanie podejścia do zrównoważonego rozwoju w branży. Organizacje morskie uważają, że gospodarka morska jest istotną częścią polityki zrównoważonego rozwoju, a nie problemem dla środowiska. Podkreślają również, że europejskie przepisy, które mają wpływ na ograniczanie emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu i tlenków siarki powinny być zgodne z przepisami międzynarodowymi.

Wnioskują również o zwiększenie siły roboczej i lepsze warunki dla pracowników morskich. Widzą potrzebę w dołożeniu starań, aby rynek morski uczynić atrakcyjnym dla młodych ludzi w całej Europie. Miałoby to stanowić zachętę do zdobywania wykształcenia morskiego, co w przyszłości pozwoliłoby uniknąć sytuacji niedoboru siły roboczej do pracy na morzu.

Kolejny wniosek składany przez europejskie organizacje morskie wzywa do uczynienia żeglugi bardziej atrakcyjną dla klientów. Organizacje uważają, że można to osiągnąć obniżając obciążenia administracyjne i przeszkody celne, które istnieją obecnie na wewnętrznym rynku europejskim.

Piąty wniosek to nawołanie do wzmożonej pracy nad umowami o wolnym handlu, które są obecnie prowadzone między innymi z Kanadą.

Poza tym UE musi zapewnić lepsze warunki dostępowe w portach i tym samym ułatwić warunki funkcjonowania dla takich branż jak sektor wycieczkowy.

Ostatnim punkt na liście dotyczy nielegalnych imigrantów. Organizacje apelują o wystosowanie środków dla ratowania nielegalnych imigrantów, których życie spoczywa teraz bardzo często w rękach flot handlowych. 

 

[Z mediów]

[Źródło zdjęcia: European Shipping Week]

Udostępnij