Europejscy armatorzy przyjmują sprawozdanie dotyczące migracji

Raport obejmie tematy począwszy od przemytu ludzi i udzielania azylu po zarządzanie zewnętrznymi granicami Unii.

Europejscy armatorzy przyjmują sprawozdanie dotyczące migracji

Przygotowane z inicjatywy Parlamentu Europejskiego sprawozdanie zostanie zaprezentowane w tym tygodniu. Zawarte w nim zostaną wytyczne dotyczące tego jak Unia Europejska powinna reagować na stojące przed nią wyzwanie migracyjne. Raport obejmie tematy począwszy od przemytu ludzi i udzielania azylu po zarządzanie zewnętrznymi granicami Unii. Jak podkreślili przedstawiciele ECSA (Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej) w swojej informacji prasowej, sprawozdanie przedyskutuje także operacje ratowania ludzi na morzu.

Marynarze zawsze odgrywali dużą rolę w ratowaniu ludzi na morzu. W ubiegłym roku, statki handlowe przeprowadzały duże akcje ratunkowe, angażując się w ratowanie życia tysięcy migrantów i uchodźców. Jak podkreśla sekretarz generalny ECSA, Patrick Verhoeven, ECSA zgadza się z Parlamentem Europejskim, że zapobieganie utracie życia na morzu jest wartością nadrzędną. Zaplanowany raport słusznie przypisuje odpowiedzialność za zorganizowanie stałych procedur w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych państwom członkowskim i Unii Europejskiej.

Wspomniany raport zostanie poddany pod głosowanie w tym tygodniu na sesji plenarnej. Tekst odzwierciedla opinie europejskich armatorów, ponieważ stwierdzono, że w sprawie akcji poszukiwawczych i ratowniczych, odpowiednie finansowanie na szczeblu UE i państw członkowskich jest niezbędne. Istotne jest także zapewnienie, że armatorzy i organizacje pozarządowe, które udzielają pomocy osobom w niebezpieczeństwie na morzu, nie poniosą żadnych kar z tytułu zaangażowania w akcje poszukiwawcze i ratownicze.

[Z mediów]

REKLAMA:

500-150_dla_promy24.gif

Udostępnij