Europejscy armatorzy wymagają udogodnień w portach

Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej opublikowało pisemne stanowisko w sprawie nadchodzącej rewizji dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie portów.

Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ESCA) opublikowało pisemne stanowisko w sprawie nadchodzącej rewizji dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie portów. Ustawa określa wymagania, które muszą spełnić porty w zakresie oferty kierowanej do statków.
 

Dyrektywa została przyjęte w 2000 roku, jako część działań przeciwko emitowaniu zanieczyszczeń przez statki do morza.
 

Armatorzy zgłaszają ewidentne braki w ofercie portów w szczególności z zakresie ścieków i odpadów. Zwracają oni uwagę na konieczność wprowadzenia odpowiednich funkcjonalności w portach, przejrzystego i sprawiedliwego systemu, a także bardziej skutecznego monitorowania i egzekwowania przepisów.
 

Operatorzy zwracają uwagę, że aby ustawa działała prawidłowo porty muszą mieć odpowiednią ofertę. Obiekty muszą być w stanie odbierać nowe rodzaje odpadów powstających w wyniku zaostrzonych wymagań środowiskowych zarówno w zakresie wody balastowej jak i odpadów z płuczków spalin.
 

Patrick Verhoeven, sekretarz generalny w ECSA zdradza, że następnym krokiem będzie zapewnienie, że opłata wnoszona do portu zawinięcia będzie skonstruowana w taki sposób, aby zachęcić armatorów do dostarczenia odpadów ze statku w odpowiednie i przeznaczone do tego miejsce w porcie.
 

Amatorzy apelują również o bardziej pragmatyczne podejście do dyrektywy poprzez, na przykład nie wymagania, aby statki w żegludze morskiej krótkiego zasięgi musiały dostarczać odpadu w ramach każdego kursu. 
 

 

[Z mediów]

 

 

Udostępnij