Europejscy armatorzy wzywają do opracowania globalnego programu CO2

Ministrowie transportu i środowiska państw członkowskich UE spotkali się w dniach 14-15 kwietnia w Amsterdamie na nieformalnym spotkaniu Rady UE zorganizowanym przez holenderską prezydencję.

Ministrowie transportu i środowiska państw członkowskich UE spotkali się w dniach 14-15 kwietnia w Amsterdamie na nieformalnym spotkaniu Rady UE zorganizowanym przez holenderską prezydencję.
W programie spotkania znalazł się panel dyskusyjny o możliwościach, które posiadają państwa członkowskie do opracowania pozytywnego i konstruktywnego wkładu w międzynarodowe ramy redukcji CO2.

Niels Smedegaard, przewodniczący ECSA podkreślił, że Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej w pełni wspiera inicjatywę prezydencji holenderskiej. Dodał również, że żegluga morska popiera także porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu, a organizacja czuje się zobowiązana do redukcji emisji CO2 przez flotę handlową na całym świecie. Niels Smedegaard wyraził przekonanie, że przy wsparciu całego sektora morskiego, państwa należące do IMO (Międzynarodowej organizacji Morskiej) będą w stanie wypracować konkretne, ambitne i realne wymagania redukcji CO2 dla całej struktury żeglugi morskiej.

Nieformalne spotkanie Rady miało miejsce przed 69 posiedzeniem Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (MEPC), które odbywa się w tym tygodniu w Londynie. MEPC będzie debatował nad globalnym systemem zbierania danych, którego celem będzie dostarczenie informacji na temat emisji CO2 pochodzącej z transportu morskiego w skali rocznej.  
Sekretarz generalny ECSA, Patrick Verhoeven, podkreślił, że system obowiązkowo musi powstać, a IMO powinno stworzyć ramy prawne jeszcze w 2016 roku tak, żeby statki jak najszybciej dostarczały wymaganych danych.

ECSA popiera również wniosek zgłoszony przez swojego międzynarodowego partnera - ICS (International Chamber of Shipping, Międzynarodowa Izba Żeglugi), aby państwa członkowskie IMO przyjęły plan ograniczenia emisji CO2 („Intended IMO Determined Contribution”), podobny do tego, jaki deklarują poszczególne kraje określając „wkłady krajowe” do umowy klimatycznej. Pozwoliłoby to IMO i przemysłowi morskiemu na ponoszenie społecznej odpowiedzialności przed opinią międzynarodową. Harmonogram prac nad wspomnianym dokumentem powinien zostać opracowany jeszcze w tym roku.

[Z mediów]

REKLAMA:

500-150_dla_promy24.gif

Udostępnij