Europejskie porty: Stacja LNG w Antwerpii- i to już w 2016!

Na początku 2016 roku, port w Antwerpii (Belgia) posiadać będzie własną stację bunkrowania i tankowania LNG.

W komunikacie prasowym, władze portu podają, że już od 2016 roku, możliwe będzie tankowanie barek gazem ziemnym ze stacji należącej do portu.

Procedura budowy stacji jest obecnie w toku. W celu udzielenia pełnego instruktażu przyszłemu konstruktorowi, co do formalności związanych z budową, organ zarządzający portem rozpoczął krótki przegląd potencjalnych użytkowników. Głównym celem takiego działania jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jaki rodzaj klientów korzystać będzie z udogodnień oraz, czy dany użytkownik/operator ma określone preferencje, co do stosowanych technologii. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi, władze portu udoskonalać będą specyfikację konstrukcji stacji.  

W lipcu 2014 roku, władze portu ogłosiły europejski przetarg na budowę stacji bunkrowania i tankowania LNG, przeznaczonej dla barek. Kandydaci mogą zgłaszać się do końca listopada. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie warunków umowy wybranym przez zarząd portu zainteresowanym kontrahentom.  W równoległym czasie, został ogłoszony kolejny przetarg, którego celem ma być wyłonienie firmy, która będzie miała zająć się obsługą  urządzeń.

Port w Antwerpii podejmując decyzję o budowie własnej stacji bunkrowania I tankowania LNG, staje się nie pionierem w tej dziedzinie i przeciera szlaki innym portom w Europie.
Projekt jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską w ramach wdrażania projektuLNG Master Plan, związanego z promowaniem wykorzystywania LNG wśród barek europejskich. 

 

Udostępnij