Europejskiej porty: Więcej pracy dla kobiet!

Europejski Komitet Sektorowy Dialogu Społecznego ds. Portów zaleca powiększenie zatrudnienia kobiet.

European Sectoral Social Dialogue on Ports (Europejski Komitet Sektorowy Dialogu Społecznego ds. Portów) ratyfikował dwa wspólne projekty dokumentów “Recommendations on Women’s Employment in the Port Sector” (rekomendacje dotyczące zatrudnienia kobiet w sektorze portowym) i “Training and Qualifications” (szkoleń i podnoszenia kwalifikacji).

Dokument “Recommendations on Women’s Employment in the Port Sector”, zalecający zatrudnienie kobiet w sektorze portowym, wyraża obawy dotyczące niskiego zatrudnienia kobiet w portach, szczególnie biorąc pod uwagę obecną zmianę charakteru pracy.

Pracodawcy i pracownicy portów stworzyli wspólny dokument, który ma zagwarantować równe szanse i warunki pracy dla kobiet, promować sektor jako miejsce pracy dla kobiet oraz rozwijać politykę rekrutacji, której celem jest przyciąganie kandydatek do pracy w sektorze.

Kobiety pracujące w portach spotykają się z licznymi problemami. Z sondażu przeprowadzonego przez delegację pracowników wynika, że głównym problemem nie jest  dominacja męskiej kultury a raczej brak udogodnień a także ubrań ochronnych w odpowiednich rozmiarach.

Obecnie praca w porcie stała się mniej fizyczna i nawet w operacjach portowych, które wymagają pewnego wysiłku fizycznego, kobiety mogą wykonywać ją równie dobrze jak mężczyźni.

Z kolei dokument “Training and Qualification” ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat wytycznych szkoleniowych w celu rozwiązania obecnych i przyszłych problemów dotyczących kształcenia kadry w europejskich portach.

Wytyczne uwzględniają przyszłe potrzeby szkoleniowe sektora w świetle zmian technologicznych i logistycznych oraz popytu zgłaszanego przez klientów. Gwarantując przy tym, że cele będą równocześnie istotne dla pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pozwolą sektorowi na pozostanie konkurencyjnym.

 

Udostępnij