Eurotunnel: Wyniki za trzeci kwartał 2015 roku

Eurotunnel podał dane finansowe za trzeci kwartał 2015 roku.

Eurotunnel podał dane finansowe za trzeci kwartał 2015 roku. Wynika z nich, że przychody grupy wzrosły do poziomu 334,4 miliona euro (379,48 miliona dolarów), a ożywienie gospodarcze wyraźnie pomogło zrównoważyć negatywny wpływ zakłóceń w ruchu spowodowanych kryzysem imigracyjnym.

Operator, który świadcząc swoje usługi łączy Wielką Brytanię z Francją, podaje, że wyniki są korzystne z uwagi na napędzającą się gospodarkę Wielkiej Brytanii (a w mniejszym zakresie przez strefę euro), która powoli wychodzi z kryzysu.  

Jednakże nie ulega wątpliwości, że nielegalni imigranci, których w okolicy Calais przebywa obecnie około 6 000 latem spowodowali poważne zakłócenia w ruchu.

Eurotunnel obsługujący zarówno ruch osobowy jak i ciężarowy podaje, że tonaż we frachtowym transporcie kolejowym spadł o 27% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a liczba wagonów pociągów towarowych zmalała o 33 procent, co jest bezpośrednio wynikiem kryzysu migracyjnego.

Ruch pasażerski w kwartale wzrósł o 2 procenty w porównaniu do roku ubiegłego, czyli do poziomu 2 866 155 osób w pociągach Eurostar. Jednakże, jeżeli rozpatrujemy przewozy pojazdów ciężarowych i autokarów to ten ruch spadł o 1 procent porównując do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W lipcu Eurotunnel zażądał od Francji i Wielkiej Brytanii zwrotu blisko 10 mln euro wydanych na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w obliczu ataków nielegalnych imigrantów.

Wyniki z trzeciego kwartału nie już obejmują usług MyFerryLink. Usługi promowe między Wielką Brytanią a Francją Eurotunnel zakończył 29 czerwca.

 

[Przyjęty przelicznik kursowy: 1 USD = 0,8812 EUR

Z mediów]

 

 

 

 

Udostępnij