Finlandia zobowiązuje się do rozbudowy infrastruktury LNG

Finlandia jest liderem wykonalności dyrektywy UE w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych.

Finlandia jest liderem wykonalności dyrektywy UE w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych. Silne wsparcie w zakresie rozbudowy sieci bunkrowania gazu państwo otrzymuje zarówno ze strony sektora publicznego jak i prywatnego.

NGVA Europe (Natureal&bio Gas Vehicle Association) podkreśla zaangażowanie Finlandii w rozwój infrastruktury bunkrowania i dystrybucji LNG.

W ramach drugiego seminarium NGVA, L-CNG dla transportu w Helsinkach, główni przedstawiciele branży w kraju i decydenci polityczni przedstawili plany rozwoju rynku regionu skandynawskiego w zakresie wykorzystywania napędów gazowych.

Przedstawiciele podkreślili zaawansowane starania Finlandii dotyczące wdrożenia dyrektywy UE w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowie do stworzenia infrastruktury punktów tankowania gazu w miastach do 2020 roku i wzdłuż głównych dziewięciu korytarzy do 2025 roku.

Plany Finlandii obejmują przekroczenie celów wyznaczonych przez UE. Maria Rautavirta członek fińskiego Ministerstwa Transportu i Komunikacji wyjaśniała, że Finlandia ma 10 lat, aby osiągnąć wyznaczone cele. Jednakże państwo chciałoby je osiągnąć już w 2020 roku.

W tym celu fiński rząd przedstawił plan polityki energetycznej i klimatycznej w 2013 roku, przeznaczając 123 miliony euro dotacji na rozwój infrastruktury LNG w obszarze przemysłu i gospodarki morskiej. W ramach tego planu cztery terminale LNG zostaną wybudowane w latach 2015-2019.

Do 2050 roku rząd Finlandii wyznaczył z kolei cel redukcji emisji CO2 związanej z transportem o 80% poprzez zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych, takich jak LNG i biometan.

Finlandia w tym celu przewiduję budowę 35 nowych stacji bunkrowania do 2025 roku.

Kolejnymi działaniami ma być zwiększenie liczby punktów zaopatrujących w CNG i LNG oraz wzrost krajowej produkcji biogazu.

Johanna Lamminen, Dyrektor Zarządzający w Gasum uważa, że rynek skandynawskiego gazu rozwija się w szybkim tempie, a popyt na LNG w Finlandii i krajach sąsiednich rośnie. Oprócz LNG na rynku rośnie produkcja biogazu i biometanu a potencjał biogazu Finlandii obejmuje ponad połowę całkowitego wykorzystania gazu ziemnego.

 

[Z mediów]

Udostępnij