Finnlines – najlepsze wyniki kwartalne od 8 lat

Wyniki drugiego kwartału sięgnęły 14,7 mln euro, co stanowi najlepszy kwartalny wynik finansowy przewoźnika w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Wyniki drugiego kwartału sięgnęły 14,7 mln euro, co stanowi najlepszy kwartalny wynik finansowy przewoźnika w ciągu ostatnich ośmiu lat – poinformował Emanuele Grimaldi dyrektor zarządzający Finnlines.

Okres od stycznia do czerwca przyniósł operatorowi poprawę wyników finansowych o 25 mln euro w porównaniu do poprzedniego roku. Stanowi to również najlepszy wynik za pierwsze półrocze od ośmiu lat.

Dyrektor zarządzający Finnlines komentuje, że poprawa wyniku finansowego jest spowodowana dobrymi decyzjami spółki. Finnlines zoptymalizował liczbę statków oraz obsługiwane trasy, zmniejszył zadłużenie, poprawił przepływ środków pieniężnych, a także sprzedał niektóre jednostki przez co zoptymalizował tonaż. Poza tym firma efektywnie kontrolowała i cięła koszty.

Wyniki Finnlines za wspomniany okres kształtują się następująco:

Styczeń-czerwiec 2014.

Poprawa o 25 mln euro:

Przychody w euro - 270,1mln (283,6 mln poprzedni rok), pomniejszenie o 4,8%,

Ebitda w euro -  54,7mln  (34,9 mln poprzedni rok), wzrost o 56,4%

Wynik finansowy -  15 mln euro (-10 mln poprzedni rok)

Kwiecień-czerwiec 2014. Najlepszy wynik kwartalny w historii od ośmiu lat:

Przychody w euro - 143,3 mln (149,7 mln poprzedni rok), zmniejszenie o 4,3%,

Ebitda w euro - 34,4 mln (23,8 mln poprzedni rok), wzrost o 44,6%,

Wynik za okres sprawozdawczy 14,7 mln euro (0,9 mln poprzedni rok).

 

 

Udostępnij