Finnlines podaje wyniki finansowe za pierwsze półrocze

Operator promowy Finnlines opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze bieżącego roku. Mimo spadających przychodów z działalności na Morzu Bałtyckim, firma zwiększyła swoje zyski.

Operator promowy Finnlines opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze bieżącego roku. Mimo spadających przychodów z działalności na Morzu Bałtyckim, firma zwiększyła swoje zyski.
 
Finnlines - największy przewoźnik RoRo na Morzu Bałtyckim – osiągnął najlepszy wynik drugiego kwartału od 10 lat w wysokości 15,8 mln euro i zysk w pierwszej połowie roku w wysokości 16,4 mln euro.   
 
W opublikowanym raporcie operator podaje, że sprzedaż spadła o 6,7 proc., na co miały wpływ wahania koniunktury gospodarczej oraz inwestycje w modernizację statków i dostosowanie floty do wymogów dyrektywy siarkowej. Mimo to, firma jest zadowolona z wyników, ponieważ, jak podaje zarząd, udało się osiągnąć bardziej korzystne wyniki pod względem kosztów i być konkurencyjną firmą na rynku, mimo recesji panującej w Finlandii.
 
W związku z obowiązywaniem dyrektywy siarkowej, Finnlines zdecydował się wyposażyć swoje statki w scrubbery, zamiast używania droższego paliwa. W sumie, firma zainwestowała w to przedsięwzięcie 100 mln euro. Inwestycja przełoży się na oszczędność paliwa i ochronę środowiska, dzięki mniejszej emisji dwutlenku węgla.
 
Fiński armator oczekuje jeszcze lepszych przychodów dla całego 2015 roku, kiedy zostanie zakończony program inwestycyjny.  
 
 
 
[Z mediów]
 
 
Udostępnij