Finnlines z dofinansowaniem na ochronę środowiska i utrzymanie konkurencyjności

W ramach programu Connecting Europe Facility (CEF) Unia Europejska przyznała 17,9 mln Euro dofinansowania dla Finnlines i jego spółek zależnych na inwestycje środowiskowe w sektorze linii żeglugowych.

W ramach programu Connecting Europe Facility (CEF) Unia Europejska przyznała 17,9 mln Euro dofinansowania dla Finnlines i jego spółek zależnych na inwestycje środowiskowe w sektorze linii żeglugowych.

Trzy główne połączenia obsługiwane przez operatora Finnlines są częścią Europejskich Autostrad Morskich i tym samym stanowią istotną część infrastruktury łączącej Finlandię z resztą Europy. Wspólnie z partnerami i operatorami portów z Finlandii, Niemiec, Belgii i Hiszpanii przeznaczono na inwestycje w sumie 60 milionów euro w celu sprostania wyzwaniom wynikającym z dyrektywy siarkowej, a także zapobiegając przenoszeniu transportu ładunków z morza na ląd w ramach tych trzech połączeń.

Istotną część podjętych działań stanowi program inwestycyjny Finnlines, którego celem jest reedukacja emisji spalin i poprawa efektywności energetycznej statków poprzez zmianę konstrukcji łopat śruby i poprawę właściwości steru.

Finnlines był głównym wnioskodawcą o fundusze unijnie. W ramach swoich działań przewoźnik złożył wnioski o dofinansowanie na kwotę 88,4 miliona euro, z czego część działań została zaakceptowana i sfinansowana.

Budżet programu inwestycji w ochronę środowiska przyjęty przez Finnlines wyniesie 100 mln EUR i obejmuje wszystkie świadczone usługi i całą flotę 22 eksploatowanych jednostek.

Finnlines należy do grupy operatorów promowych najlepiej wyposażonych w zakresie innowacyjnych technologii na rynku stałych połączeń. 

 

[Z mediów]

 

 

Udostępnij