Globalny sektor promowy wkracza w wiek innowacji

Jeśli wierzyć słowom Oskara Levandera, wiceprezesa ds. innowacji, inżynierii i technologii morskiej z firmy Rolls-Royce, największą zmianą dla sektora promowego będą inteligentne statki.

Inteligentne statki będą wielkim udoskonaleniem w zakresie bezpieczeństwa i efektywności podróży promowych. Przyszłymi przełomami w tej kwestii są: świadomość sytuacyjna statku, inteligentna nawigacja i wzmocniona optymalizacja. To otworzy drogę dla innych możliwości, takich jak statki posiadające autopilota lub działające automatycznie. Nawigacja bezzałogowa wciąż nie jest praktycznym rozwiązaniem dla dużych statków z tysiącami pasażerów, jednak Lavender wskazuje, że istnieją bezzałogowe statki towarowe w fazie rozwoju.
Tę samą technologię rozwija się również do wykorzystania na pokładach statków pasażerskich przy jednoczesnej obecności załogi. Polega ona na monitorowaniu sytuacji, przy użyciu konwencjonalnego radaru i AIS, a także wprowadzenia radaru bliskiego zasięgu oraz kamer na podczerwień o wysokiej rozdzielczości. Statki te będą miały oprogramowanie do korzystania ze wszystkich czujników i informacji, które posłużą do zyskania całkowitej świadomości tego, co dzieje się na statku. Wskaże to również załodze rzeczy i zdarzenia, które powinna obserwować. To zaś pozwoli jej na podjęcie decyzji, dotyczących zmiany kursu lub prędkości.
Lavender uważa, że technologia ta może mieć zastosowanie we wszystkich promach, a być może da nawet możliwość produkcji małych, w pełni zautomatyzowanych promów.

Innym obszarem, który, według Levandera, od dłuższego czasu czeka w gotowości na nowe rozwiązania w branży promowej jest napęd. Uściślając – więcej śrub napędowych na statku. Rolls Royce będzie badał konfiguracje śrub, z jedną centralną na środkowej linii statku oraz z dwiema mniejszymi śrubami, po jednej przy każdej burcie. Zapewni to lepszą efektywność na otwartych wodach, a pędniki sterujące na bokach statku zwiększą możliwości manewrowe.

[Z mediów]

REKLAMA:

500-150_dla_promy24.gif

Udostępnij