Grimaldi dąży do przejęcia 100 % udziałów w Finnlines

Grimaldi zaoferował 17,80 EUR za akcję w postępowaniu umorzeniowym.

Grimaldi Group  S.p.A. wraz z Grimaldi Deep Sea S.p.A. i Grimaldi Euromed S.p.A. jest w posiadaniu 9/10 akcji i tym samym większościowego pakietu głosów w Finnlines Plc. Firma obecnie posiada w Finnlines dokładnie 50 486 671 akcji, co daje jej 98,03% głosów.
 

W wyniku posiadania większościowych udziałów i przekroczenia wymaganego progu, grupa Grimaldi na postawie rozdziału 18 ustępu 1 ustawy „Finnish Companies Act” ma prawo do wykupu pozostałych udziałów w Finnlines, które obecnie znajdują się w posiadaniu innych przedsiębiorców w „uczciwej cenie”.
 

Grupa Grimaldi zamierza z tego przywileju skorzystać i proponuje, żeby cena wykupu akcji wyniosła 17,80 euro za akcję. Twierdzi przy tym, że zakup akcji w cenie ( nazywanej dalej „ceną sprzedaży udziałów”) z 9 października 2015 roku, kiedy to Grimaldi Euromed S.p.A. odkupił od Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 10,5% udziałów w Finnlines za 17,80 euro za akcję jest najbardziej „uczciwą ceną”.
 

Grimaldi zobowiązuje się ponadto do pokrycia kosztów podatkowych wynikających z umorzonych akcji oraz opłat rejestracyjnych związanych z procesem umorzeniowym i pokrewnych.
 

W celu realizacji wykupu akcji Grimaldi zainicjuje postępowanie arbitrażowe zgodne z procedurą zawartą w Finnish Companies Act.


[Z mediów]

 

 

Udostępnij