Grimaldi Group kupuje więcej akcji Finnlines

Grimaldi Euromed, spółka Grimaldi Group, przystąpiła do nabycia dodatkowych udziałów w fińskiej spółce zależnej - Finnlines Plc, zwiększając tym samym inwestycje w siostrzaną spółkę.

Grimaldi Euromed, spółka Grimaldi Group, przystąpiła do nabycia dodatkowych udziałów w fińskiej spółce zależnej - Finnlines Plc, zwiększając tym samym inwestycje w siostrzaną spółkę.

Grupa Grimaldi postanowił nabyć 5,449,032 akcji zwykłych, co odpowiada 10,58 proc. kapitału zakładowego Finnlines z fińskiego funduszu emerytalnego Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen na łączną kwotę 96,992.769,60 euro.

Dzięki tej transakcji Grupa posiada obecnie, za pośrednictwem różnych firm siostrzanych, 91,32% kapitału zakładowego Finnlines.

W pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku, Finnlines odnotowało obroty w wysokości 252 mln euro, EBITDA 51,5 milionów euro, a zysk netto w wysokości 16,4 mln euro (+ 9,2%).

Wyniki firmy za drugi kwartał 2015 roku były najlepsze w ciągu ostatnich dziesięciu lat z obrotami 135,20 mln euro i EBITDA 33,80 mln euro oraz zyskiem netto w wysokości 15,8 mln euro (+ 7,3%). Liczby te wyraźnie wskazują, że firma podejmuje odpowiednie środki, aby umocnić swoją pozycję na rynku.

 

[Z mediów]

 

 

Udostępnij